Nová právní Poradna pro lidi je dostupná každému

Online Poradnu pro lidi nově nabízí právní informační portál Zákony pro lidi.

Provozovatelem poradny na stránkách poradna.zakonyprolidi.cz, jejímž cílem je nabídnout všem zájemcům pohotovou právní radu za přijatelných podmínek, je advokát John A. Gealfow. 

Tazatelé z řad nejširší veřejnosti mohou položit dotaz z jakéhokoli právního odvětví prostřednictvím formuláře na stránkách Poradny pro lidi. V dotazu upřesní svůj problém a uvedou kontaktní údaje. Advokát je následně během jednoho dne osloví, sdělí, zda jim může pomoci, a upřesní výši poplatku. 

„Chceme, aby naše pomoc byla dostupná vždy a každému a tomu také odpovídají ceny,“ upřesňuje John A. Gealfow a dodává: „Za jednodušší právní službu u nás tazatel zaplatí 200 Kč, v případě složitějších dotazů to je 500 korun s tím, že částku se dozví vždy předem. Finální odpověď pak zašleme po uhrazení poplatku do 7 dní. Ti, kteří opravdu spěchají, mohou využít možnosti garance expresní odpovědi, kterou v takovém případě obdrží již do 2 dní.“ 

Systém poradny je nastavený tak, že pokud její advokáti nebudou schopni s klidným svědomím tazateli poradit, odkážou ho na návštěvu nejbližšího advokáta nebo notáře. Zároveň ho přitom upozorní na problematické aspekty jeho kauzy a hlavně mu pomůžou formulovat, na co přesně se má při své osobní návštěvě advokáta ptát. 

„Pro portál, který se jmenuje Zákony pro lidi, je zřízení Poradny pro lidi dalším zcela logickým krokem. Naším dlouhodobým cílem je přispět k lepší orientaci veřejnosti v právní problematice a nabídnout každému zájemci individuální pomocnou ruku při řešení konkrétních právních problémů nebo otázek,“ říká k tomu Pavel Gardavský, zakladatel právního portálu Zákony pro lidi. 

Více informací naleznete na www.poradna.zakonyprolidi.cz.

Redakčně upravená tisková zpráva projektu Zákony pro lidi

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme