Nová reforma vzdělání v Mexiku

Dle slov prezidenta Lópeze Obradora garantuje mexická vláda díky nové reformě vzdělávání právo na svobodné, státní a kvalitní vzdělání s plným respektem k učitelské profesi. Na oslavu Dne učitelů mexický prezident poblahopřál učitelům a oznámil, že 18 kongresů států již podpořilo reformu vzdělávání.
Vláda učinila závazek, že nebude pokračovat ve stejné vzdělávací politice, která dle současné vlády urážela učitelské povolání. Nyní budou učitelé respektováni a vše bude probíhat ve vzájemné shodě. Na slavnostním ceremoniálu bylo učitelům předáno uznání za jejich práci a bylo také zdůrazněno, že nová reforma má mimo jiné za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání. Proti této reformě je ale mnoho odpůrců, kteří mají k reformě značné výtky.


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 16.05.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme