Nová šance pro export: Írán už nemá být neprobádaným územím

Hic sunt leones (Zde jsou lvi). Takové bývalo v historii na mapách označení neprobádaných končin. Pro české podniky je aktuálně takovým územím Írán. To se má ovšem v blízké budoucnosti změnit. Téměř 80milionový nesmírně perspektivní trh po zrušení sankcí otevře brány firmám ze Západu.Stát v oblasti Perského zálivu s nesmírným nerostným bohatstvím, který získává miliardy dolarů z prodeje ropy, má velmi nenasycený trh. Peršané budou poptávat vše, od potravin a léčiv přes stroje až po elektroniku.

CzechTrade zbytečně nevyčkává

I to je jeden z důvodů, proč zde na počátku příštího roku otevře svou zahraniční kancelář státní agentura na podporu exportu CzechTrade. „Otevření zahraniční kanceláře v Íránu je plánováno na začátek roku 2016 právě proto, abychom českým exportérům mohli co nejrychleji nabídnout asistenci při vstupu na nový a perspektivní trh. Zahraniční kancelář se bude soustředit na vyhledávání nových partnerů a poptávek pro české firmy,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

„Zaměříme se primárně na obory s vysokým potenciálem, mezi které patří stavebnictví, zemědělství, strojírenství a energetika. To jsou oblasti, po kterých bude v teritoriu velký hlad, a zároveň jsou české firmy v těchto sektorech velmi silné a mají reálnou šanci na úspěch,“ doplňuje.

Jaký je tedy potenciál vzájemného obchodu do budoucna? Írán představuje v dané oblasti pro Česko klíčový trh. „Očekáváme zde dynamický růst díky předpokládaným příjmům z ropy a především díky chuti po modernizaci životního standardu, služeb i výrobních kapacit,“ prohlašuje Radomil Doležal. „Na íránském trhu můžeme uspět s podobnou strategií jako na jiných trzích, a to je špičková kvalita za rozumnou cenu. Je zde sice reálný předpoklad vysokých příjmů z ropy, nicméně cena zůstane důležitým faktorem,“ dodává.

Perspektivní stavebnictví

České firmy jsou sice na trhu známé i díky historickým vazbám, nicméně sankce a napjaté vztahy Íránu s demokratickým světem vzájemný obchod udusily. Doposud byl český vývoz do této oblasti minimální a pohyboval se pouze ve stovkách milionů korun ročně. „V tuto chvíli ani nedokážeme identifikovat reálná čísla, protože byl často realizován přes Spojené arabské emiráty, obzvláště Dubaj, a Turecko,“ upozorňuje Doležal.

České firmy by mohly využít historických vazeb zejména ze 60. a 70. let minulého století. Výrobky ze země v srdci Evropy zde měly tradičně dobrý zvuk. Podle generálního ředitele CzechTrade se zde značka „Czechoslovakia“ stále těší relativně vysoké popularitě, a to i díky uzavřenosti trhu. Kvůli němu není výjimkou, že se v zemi stále používají CNC stroje z bývalého Československa z doby před Íránskou revolucí, která proběhla v roce 1979.

Mezi nejperspektivnější odvětví pro české exportéry bude patřit stavebnictví. „Stavebnictví v Íránu zaznamenává obrovský boom ve spojení s nárůstem počtu obyvatel. Některé odhady mluví o nárůstu populace do roku 2030 až na 90 milionů. Írán prahne po nových technologických postupech a materiálech. Velký důraz je kladen na odolnost proti zemětřesení a energetickou efektivitu budov,“ prozrazuje Doležal.

Stávající stavební postupy v zemi je podle jeho slov možné přirovnat k české panelákové výstavbě ze sedmdesátých let. Především kvůli klimatickým podmínkám (metropole Teherán, která leží 1200 metrů nad mořem, zaznamenává teplotní výkyvy mezi létem a zimou až o padesát stupňů) musí stávající výstavba projít modernizací a správným zaizolováním, což opět představuje příležitost pro české podniky.

„Povede to ke snížení energetické náročnosti budov, stejně jako úsporám díky méně častému využívání klimatizačních jednotek a topení.  Další příležitostí, kde mohou být české firmy velmi silné, je oprava památek a infrastrukturní projekty, které se plánují po zrušení sankcí,“ dodává ještě generální ředitel CzechTrade.

Tání ledů už začalo

„Další zajímavou příležitostí, kde se bude potkávat íránská poptávka s českou nabídkou, je zemědělství, protože Írán trpí nedostatkem zemědělských strojů a techniky. Velký hlad se dá očekávat i v sektoru strojírenství. Írán byl v této oblasti odkázán v zásadě sám na sebe a stal se proto výrobní ekonomikou, relativně soběstačnou. Z tohoto důvodu zde předpokládáme poptávku nejenom po strojích a technologiích, ale také po modernizaci stávajících výrobních provozů,“ popisuje Radomil Doležal.

Írán má v současnosti nedostatečné energetické kapacity, výstavba elektráren je pro zemi jednou z priorit. Proto i energetika může být perspektivním odvětvím pro firmy z ČR.  Dle agentury CzechTrade sice projekty na velké elektrárny pravděpodobně získají silnější hráči, potenciál pro české podniky ovšem zůstává u menších dílů a subdodávek.

 „Pro další vývoj platí, že íránská ekonomika i nadále zůstane řízená státem, a proto bude podpora českého státu, ministerstev a agentur velmi důležitá. Poskytne totiž potřebnou záštitu a váhu,“ shrnuje Doležal. 

To, že se vztahy mezi Západem a Persií uvolní, je jasné už několik měsíců. Dá se říci, že čeští exportéři ´tání ledu´ zachytili včas? To, že si v ČR s předstihem uvědomili příležitost a nový potenciál vzájemných obchodních vztahů, dokazují již uskutečněné podnikatelské mise z roku 2014 a dubna 2015.

„Startovní čára je v tuto chvíli pro všechny v zásadě stejná, k čemuž přispěly i podnikatelské mise, které byly úspěšné při znovuotevírání dveří do Íránu. CzechTrade se na potenciál íránského trhu zaměřil už v roce 2014, kdy jsme například začali s vyhledáváním možných veletrhů, které by CzechTrade mohl podpořit. Výsledkem byla mimo jiné velmi úspěšná akce stavebního veletrhu Project Iran,“ prozrazuje generální ředitel CzechTrade.

Project Iran

Přítomnost na prvním ročníku veletrhu Project Iran přinesla českým firmám desítky kontaktů a možnost vidět na vlastní oči obrovský potenciál, který země nabízí. Považujeme Írán za jedno z nejvýznačnějších asijských teritorií pro budoucí obchod a účast českých exportérů při formování tohoto trhu za nutnou.

Proto CzechTrade, ve spolupráci se zastupitelským úřadem v Teheránu, již podchytil první významné pozitivní signály tohoto procesu a zareagoval tím, že přivedl oficiálně do teritoria první firmy a vytvořil spojovací mosty mezi místními entitami a českými podniky. Zde je nedocenitelný přístup právě zastupitelského úřadu v Teheránu a jeho realistického pohledu na íránské obchodní příležitosti. Cítíme velkou podporu z jeho strany.

Stavební veletrh Project Iran se konal od 8. do 11. června 2015. Tento veletrh navázal na úspěšné veletrhy Project Qatar/Libanon/Kuwait a též se zaměřuje na obor stavebnictví, stavebních materiálů, technologií, služeb a postupů. Irán v tomto směru představuje skvělý potenciál pro obchodní aktivity a stavebnictví není výjimkou. V dnešní době Irán prahne po novinkách ve stavebnictví a modernizaci stavebních procesů, materiálů i služeb.

Díky této akci se podařilo získat množství cenných informací, geopolitického a především ekonomického rázu. Írán nejenže se stane budoucím „tahounem“ regionu, zaznamenali jsme zde i velký zájem o české zboží a technologie a dokonce je možné hovořit o jistém „sentimentu“ pramenícím z předchozích let, kdy Československo plnilo úlohu stálého obchodního partnera Íránu. Díky zájmu o české firmy jsme mohli rozvinout i kontakty na úrovni asociací a ministerstev. Důležité jsou kontakty s ministerstvem dopravy a zejména s ministerstvem pro místní rozvoj, které je klíčové pro velké infrastrukturální projekty a zaštiťuje rovněž bytovou výstavbu.

Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade


Důležitou pomocí pro české vývozce jsou i obnovené aktivity Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), která opět začíná pojišťovat export do Íránu. Významně se tím sníží rizika pro tuzemské firmy, které se chtějí se svými produkty na tamním trhu uplatnit.

EGAP zahajuje projednávání nových obchodních případů do Íránu. Jedná se o fázi poradenství a předběžného posouzení. Důležitou podmínkou pro zahájení konečného posouzení nových obchodních případů pak bude odvolání sankcí znemožňujících vývoz do Íránu. Íránská vláda samozřejmě bude otevírat trh západnímu zboží, ale bude tak činit se zřetelem k zachování stávajícího výrobního trhu a jeho dalšího rozvoje,“ komentuje Doležal.

Jakub Procházka

• Teritorium: Asie | Írán | Zahraničí

Doporučujeme