Nová spin-off VUT tiskne parkourové hřiště z betonu

Na Vysokém učení technickém v Brně byly na rámové 3D tiskárně vytištěny poslední prvky parkourového hřiště, které Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) věnuje Městské části Praha 11.

Na tisk, který probíhal v Laboratoři stavebního 3D tisku v Centru AdMaS Fakulty stavební trval 10 hodin čistého času, bylo potřeba 12,5 t speciální betonové směsi od společnosti Master Builders Solutions CZ. Vytištěné překážky jsou pro zpevnění vylity betonovým recyklátem rebetong.

Na vývoji rámové tiskárny pracovali odborníci z FSI | Jan Prokopius

42 % Čechů zná 3D tisk betonem

S využitím 3D tisku ve stavebnictví jsou Češi obeznámeni také díky 3D tištěnému domu Prvok. 42 % dotázaných zná možnosti 3D tisku betonem. Tisk kovem si umí představit každý desátý. Třicet procent lidí zatím o možnostech využití 3D tisku ve stavebnictví neslyšelo. Proto Buřinka přichází s dalším projektem na podporu této technologie.

„Po Prvokovi jsme chtěli 3D tisk betonem ještě více přiblížit veřejnosti, abychom ukázali možnosti jeho využití. V parkourovém hřišti se potkává několik zajímavých aspektů – udržitelnost a unikátnost 3D tisku, aktivní trávení volného času a dostupnost pro širokou veřejnost,“ uvádí Libor Vošický, předseda představenstva Buřinky.

Rámová tiskárna na VUT v Brně

Všech 14 prvků hřiště vytiskla na rámové tiskárně spin-off firma 3Deposition, kterou založili odborníci z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. „Tiskárna nanáší 50 mm široké vrstvy speciální betonové směsi rychlostí 155 mm/s a umí vytisknout objekty do velikosti 3x3x3 m. Je možné ji rozebrat, odvézt na jiné místo a znovu sestavit,“ říká Petr Krejčiřík, vedoucí vývoje z 3Deposition, který se ještě za tým z VUT podílel na vývoji tiskárny.

3D tisk betonu na rámové tiskárně | Jan Prokopius

„Hřiště o kruhovém půdorysu má průměr 14 m a obsahuje 14 3D tištěných prvků, které jsou propojeny ocelovými trubkami. Pro zvýšení pevnosti jsou jednotlivé stěny vylity betonovým recyklátem a vyztuženy tvarovaným ocelovým armováním. Kotveny jsou pak do betonových základů v nezámrzné hloubce,“ říká zakladatel 3Deposition David Škaroupka, který odborně vedl celý proces vzniku hřiště.

Druhá generace kompozitní směsi pro 3D tisk

Pro tisk prvků je použita druhá generace speciální směsi MasterFlow 3D, která obsahuje cement, kamenivo, vodu, polypropylenová vlákna a speciální přísady. „Na vývoj směsi byly kladeny složité a často protichůdné požadavky. Směs musí být dobře čerpatelná, ale současně nesmí stékat a musí rychle tuhnout. Toho se nám podařilo dosáhnout díky přísadám, jako jsou stabilizátory, urychlovače tuhnutí a plastifikátory,“ říká Michal Zámečník ze společnosti Master Builders Solutions CZ.

Beton s použitím recyklátu využívá stavební odpad a šetří přírodní zdroje

Na základy parkourového hřiště a výplň jednotlivých prvků bylo použito 24 m3 betonu z recyklátu od společnosti Skanska. Tzv. Rebetong je šetrný k životnímu prostředí, při jeho výrobě je vyprodukováno až o 15 % méně CO2 než u běžného betonu. Místo přírodního kameniva totiž obsahuje recyklovanou cihelnou drť, využívá tedy stavební odpad. Ten tvoří skoro polovinu objemu odpadů v ČR a pouze 15 % z něj je dále využito.

Vizualizace parkourového hřiště | Jan Prokopius

„Po demolici domu je stavební suť přímo na místě posouzena a materiál určený pro další zpracování je zbaven velkých kusů dřeva, kovů, plastů atd. Takto hrubě roztříděný materiál je nadrcen a připraven pro další použití, což je podstatou cirkulární ekonomiky,“ říká hlavní technolog Skanska Pavel Zelinka.

Vznikla Asociace Inovačních Technologií a 3D tisku ve Stavebnictví

Po úspěšné realizaci Prvoka Buřinka dále podporuje vývoj technologie 3D tisku. 24. června 2021 se proto spolu se společností Master Builders Solutions CZ stala jedním ze zakládajících členů Asociace Inovačních Technologií a 3D tisku ve Stavebnictví.

„Rozvoji 3D tisku pomůže intenzivnější spolupráce soukromé a vědecké sféry. Proto jsme se rozhodli podpořit vznik asociace, aby došlo ke sdílení poznatků z praxe a výzkumu. To povede k posunu celého odvětví a urychlení zavedení 3D tisku do praxe,“ říká Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Buřinky.

Redakčně upravená tisková zpráva VUT v Brně

Doporučujeme