Nová strategie cílí na omezení nebezpečných chemikálií ve výrobcích

Evropská komise přijala strategii EU pro udržitelnost chemických látek, která je součástí Zelené dohody pro Evropu a měla by přispět k přechodu na nulové znečišťování životního prostředí a omezování toxických látek.

Cílem strategie je podpořit inovace pro výrobu udržitelných a bezpečných chemických látek a zvýšit ochranu obyvatel EU před nebezpečnými látkami, včetně omezení těchto chemikálií ve výrobcích jako hračky, kosmetika, čistící prostředky, textilie nebo materiály přicházející do styku s potravinami.

Mezi cílové iniciativy strategie patří postupné ukončení používání nebezpečných látek ve výrobcích, omezení látek vzbuzujících obavy ve výrobcích a jejich nahrazení, omezení tzv. koktejlového efektu při kombinaci chemických látek a zvýšení informovanosti a látkách obsažených ve výrobcích. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme