Nová turecká vládní strategie má zvýšit příliv přímých zahraničních investic

Od roku 2003 získalo Turecko více než 225 mld. USD přímých zahraničních investic, v posledních pěti letech však podíl přímých zahraničních investic výrazně klesá. Nová vládní strategie si klade za cíl jejich zásadní navýšení.

Základní myšlenkou je představit zemi jako atraktivní místo pro zahraniční investory s mladou vzdělanou populací, rozsáhlým vnitřním i zahraničním trhem, s mnoha výhodnými obchodními dohodami a podmínkami v blízkých regionech a s rozsáhlou státní podporou projektů, které se týkají moderních technologií.

Pandemie koronaviru ovlivnila v posledních dvou letech celosvětové investiční prostředí. Podle údajů UNCTAD (Konference OSN o obchodu a rozvoji) klesly globální přímé zahraniční investice v roce 2020 o 42 % ročně na 859 mld. USD. Postupné zotavení však vykazuje výrazné regionální rozdíly.

Celkově se očekává, že v roce 2021 dojde, ve srovnání s rokem 2020, k navýšení přímých zahraničních investic o 10–15 %, což bude ale stále znamenat 25% propad proti roku 2019. Teprve v roce 2022 by mohlo dojít k návratu na úroveň roku 2019.

Podle vedoucího tureckého investičního úřadu, Buraka Daglioglu, získalo Turecko v roce 2020 i přes globální ekonomické dopady pandemie koronaviru téměř 8 mld. USD přímých zahraničních investic. Meziroční pokles přímých zahraničních investic v Turecku o 16,5 % tak byl navzdory pandemii nižší než celosvětový průměr.

Přímé kapitálové investice nerezidentů v Turecku dosáhly v roce 2020 téměř 5,7 mld. USD, což je pokles o 200 mil. USD oproti roku 2019. V kapitálových investicích v Turecku vedla s 977 mil. USD Itálie, následovaná USA s 798 mil. USD a Spojeným královstvím s 693 mil. USD.

V roce 2020 byl zahraničními investory nejvíce preferován finanční sektor, který přilákal investice ve výši 1,39 mld. USD. Druhým nejpopulárnějším odvětvím byly informační a komunikační technologie s 1,37 mld. USD. Turecká vláda však s dosaženým objemem přímých zahraničních investic vzhledem k potenciálu země není spokojena.

Turecká prezidentská investiční kancelář na svém webu zveřejnila „Strategii přímých zahraničních investic“ na období 2021–2023. V tomto dokumentu byl stanoven cíl zvýšení podílu na globálních přímých investicích na 1,5 %. Ke zvýšení přílivu přímých zahraničních investic má napomoci 11 nových strategií a je připraveno 72 projektů.

Závěry strategie prošly v prvních fázích širokou oponenturou tureckých obchodních komor, takže finální verze je tureckými obchodními organizacemi považována za vyvážený dokument. Istanbulskou obchodní komorou (ITO) byl připraven „Hlavní plán podpory investic“, který napomůže digitalizaci země. Současně však bere v úvahu specifické prostředí Turecka, které je ideální pro kvalifikované přímé zahraniční investice.

ITO uvedla, že hlavní aktivity na podporu investic budou prováděny prostřednictvím tureckých velvyslanectví v zemích, které mají investiční potenciál. Zvláštní pozornost pak bude věnována zemím, které již v Turecku mají dlouhodobé investiční projekty.

Českým firmám by nová turecká strategie měla přinést zjednodušení přístupu na turecký trh, zvýšení podpory ze strany tureckého státu jak novým investorům, tak na trhu již působícím subjektům. Očekává se také posílení pozice existujících firem při vyjednávání o úvěrech, dotacích a podpoře místních úřadů pro jejich podnikatelskou činnost.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Istanbulu (Turecko). Autor: Jan Ondřejka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Investiční celky

Doporučujeme