Nová vlna výpadků elektrické energie v JAR

Výpadky elektrického proudu trápí Jižní Afriku.

V Jihoafrické republice dojde tento týden k dalším velkým výpadkům dodávek elektrického proudu. Eskom, jakožto provozovatel sítě, přistoupil na novou vlnu snižování dodávek energie do všech municipalit. Toto snižování je největším, které zatím JAR zasáhlo. Eskom se odvolává na technické potíže v jedné z největších uhelných elektráren v JAR Medupi. Kvůli snižování dodávek bude ochromena většina municipalit v JAR a doprava ve velkých městech. 

Jelikož rotační výpadky, které jsou důsledkem neschopnosti Eskomu uspokojit požadavky Jižní Afriky na energii, i nadále frustrují občany a průmysl, ekonomická daň se stala vážným problémem již slabé finanční situace země. Po dobu šesti po sobě jdoucích dní byl Eskom nucen implementovat odlehčení rotačního zatížení jako prostředek k odvrácení celonárodního výpadku proudu.

Podle ekonoma Chrisa Yellanda Jihoafrická republika ztratí při omezování dodávky elektrické energie přes 14 miliard randů. Tato finanční rána přichází v nejhorším možném čase pro Jihoafrickou republiku, protože hospodářský pokles nadále pokračuje, rostoucí nezaměstnanosti a snížené důvěře investorů. 

Zdroj: thesouthafrican.com
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Johannesburg.

• Teritorium: Jihoafrická republika

Doporučujeme