Nová výzva na podporu kulturního a kreativního průmyslu

Evropský inovační a technologický institut (EIT) spustil nové inovační partnerství, které se zaměřuje na podporu konkurenceschopnosti a růstu evropských kulturních a kreativních sektorů a průmyslu.

Cílem partnerství je urychlit obnovu těchto sektorů po pandemii koronaviru a využít jejich potenciál, ať už se jedná o oblast architektury, kulturního dědictví, designu, módy, filmu, hudby, vydavatelství, scénického umění nebo videoher.

Aktuálně vydaná výzva se týká subjektů ze všech uvedených oblastí, ať už jde o podniky, vysoké školy, výzkumné organizace, nevládní organizace, města či regiony. Mezi financované projekty bude patřit např. vytvoření podnikatelských vzdělávacích programů, nových služeb zaměřených na vytváření podniků v těchto sektorech nebo začlenění kulturních a kreativních odvětví do strategií regionálního a místního rozvoje.

Výzva bude otevřená do 24. března 2022.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme