Nová výzva za 1 mld. euro se zaměří na cíle Zelené dohody

Evropská komise dnes spustila výzvu zaměřenou na cíle Zelené dohody pro Evropu, jejíž rozpočet je 1 mld. euro. Výzva je vydaná v rámci výzkumného a inovačního programu EU Horizont 2020 a od zítra se do ní budou moci hlásit zájemci, kteří budou chtít využít financování na ekologické inovace.

Výzva má 8 tématických oblastí, mezi něž patří zvýšení ambicí v oblasti klimatu, čistá, dostupná a bezpečná energie, průmysl pro čisté a oběhové hospodářství, energeticky a zdrojově účinné budovy, udržitelná a chytrá mobilita, strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork), biodiverzita a ekosystémy, a nulové znečišťování a životní prostředí bez toxických látek. Kromě toho výzva obsahuje dvě horizontální oblasti, kterými jsou rozšiřování znalostí a posilování úlohy občanů.

Výzva bude otevřená do 26. ledna 2021 a první projekty by měly být spuštěné na podzim příštího roku. 

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme