Nová zákonná opatření pro ochranu investic v RF

S ohledem na tento zákon také dojde ke snížení minimální výše objemu investic ze 3 mld rublů do 1 mld.  Využít ustanovení zákona mohou subjekty i s nižším objemem investic než je 1 mld., avšak pouze ve vztahu k vybraným oborům činnosti, jakými budou např. zemědělská výroba, zpracovatelský průmysl, výroba kapalných plynů, výroba elektrické energie, zpracování odpadů, turistika a informační technologie.
Dalším opatřením plynoucím z nového zákona bude i ochrana před státními kontrolními úřady, které mohou provádět kontrolu pouze v souvislosti s otázkami ochrany zdraví při práci a bezpečnosti země. Také budou zajištěny ceny pro produkci, která spadá pod systém stanovených tarifů, např. pro elektrickou energii.   
Státní podpora novým investičním projektům bude poskytnuta na základě nové metodiky hodnocení projektů, tzn. otázky efektivnosti, rozpočtové a sociální dopady, především také tvorba podmínek pro zaměstnanost, rozvoj vysokých technologií a vytváření další infrastruktury v rámci realizace projektu.


  • Země: RU – Rusko
  • Datum zveřejnění: 12.02.2019

Zdroj: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10826382
Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu. 

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme