Nová zpráva Komise: Přibývá obchodních překážek. EU i tak trhy otvírá

Aktuální zpráva Evropské komise potvrzuje soustavný nárůst překážek, na které evropské podniky narážejí na zahraničních trzích. Díky rozhodné reakci EU bylo od začátku mandátu nynější Komise odstraněno 123 takových překážek, díky čemuž byl vývoz v roce 2018 vyšší o více než 6 miliard eur.Nejnovější vydání zprávy o překážkách obchodu a investic uvádí 45 nových obchodních překážek, které byly v zemích mimo EU zavedeny v roce 2018. V celkovém součtu se nyní jedná o rekordních 425 opatření v 59 různých zemích, která každým rokem podniky v EU stojí miliardy eur.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová prohlásila: „V dnešním složitém kontextu rostoucího obchodního napětí a stále vyššího počtu protekcionistických opatření musí EU na světových trzích nadále chránit zájmy svých společností. Je nanejvýš důležité zajistit, aby byla dodržována platná pravidla. Díky našim úspěšným intervencím bylo od té doby, co jsem se ke konci roku 2014 ujala úřadu, zrušeno 123 překážek, které bránily vývozním příležitostem EU. Při řešení konkrétních problémů, které nahlásily naše společnosti, se nám daří dosahovat ekonomických přínosů, které jsou svou hodnotou srovnatelné s výhodami plynoucími z obchodních dohod EU. V tomto úsilí rozhodně nelze polevit.“

Zeměmi s největším počtem problematických obchodních opatření jsou Čína (37) a Rusko (34). Nejvíce na vývoz EU dopadají opatření Číny, USA, Indie a Alžírska, která se týkají 80 % veškerého objemu vývozu EU ovlivněného novými opatřeními a zaměřují se převážně na odvětví ocelářství, výroby hliníku a informačních a komunikačních technologií.

Úsilí EU o prosazování stávajících pravidel mezinárodního obchodu přináší jasné výsledky. Díky intervencím prováděným v úzké spolupráci s členskými státy a podniky EU v rámci posílené strategie EU pro přístup na trh se Komisi podařilo za poslední rok odstranit 35 obchodních překážek, mimo jiné v Číně, Japonsku, Indii a Rusku. Tato opatření se týkala osmi klíčových vývozních a investičních odvětví EU včetně zemědělství a rybolovu, automobilového, textilního a kožedělného průmyslu, výroby vína a lihovin a odvětví kosmetiky, nerostných produktů, dílů do letadel a zařízení IKT. Některá z nich se horizontálně dotkla i jiných odvětví.

Mezi obchodní a investiční překážky odstraněné v roce 2018 mimo jiné patří: 

  • čínská omezení dovozu hovězích a ovčích produktů,
  • ruská nezákonná antidumpingová opatření u lehkých užitkových vozidel,
  • cla na elektronické zboží a povinná veterinární osvědčení v Indii, jež omezovala vývoz koženého zboží,
  • omezení povolených přídatných látek ve víně a lihovinách v Japonsku,
  • povinné označování textilií v Egyptě.

Souvislosti

Prosazování pravidel mezinárodního obchodu bylo označeno za hlavní prioritu ve strategii Komise „Obchod pro všechny“ z roku 2015. K hlavním úkolům Komise patří odstraňování obchodních překážek a větší důraz na provádění obchodních dohod EU. Cílem posíleného partnerství EU pro přístup na trh je zajistit pro naše společnosti, které hledají vývozní a investiční příležitosti v zemích mimo EU, rovné podmínky hospodářské soutěže.

Zpráva Komise o překážkách obchodu a investic vychází každoročně od začátku hospodářské krize v roce 2008 a pojednává výhradně o obchodních a investičních překážkách na zahraničních trzích, které nahlásily evropské společnosti.

Komise rovněž v členských státech zahájila iniciativu s názvem Dny přístupu na trh, jež má v menších podnicích zvýšit povědomí o tom, jak může EU pomoci řešit překážky, kterým čelí. Za přibližně 12 měsíců proběhly akce s místními podniky v Dánsku, Španělsku, Nizozemsku, Litvě, Portugalsku a ve Francii.

Po vydání 37. výroční zprávy o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech EU dne 28. března 2019 se jedná o druhou zprávu týkající se prosazování pravidel, kterou Komise zveřejnila v roce 2019. V průběhu tohoto roku bude zveřejněna také zpráva o pokroku při provádění obchodních dohod EU.

Další informace:

Zpráva o překážkách obchodu a investic

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme