Nová zpráva ohledně implementace bezpečnostních opatření souvisejících s 5G sítěmi

Členské státy EU společně s Evropskou komisí a Agenturou EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) zveřejnily zprávu o pokroku v implementaci společného souboru opatření ke snížení rizik souvisejících s rozvojem 5G sítí, která byla vydána v lednu 2020.

Zpráva uvádí, že většina států zahájila proces revize posílení bezpečnostních opatření vztahujících se k 5G sítím a zabývá se pokrokem států pro každé z opatření, které se v souboru nachází. Kromě toho uvádí oblasti, na kterých je zapotřebí dále pracovat. Ze zprávy vyplývá, že se podařilo pokročit zejména co se týče zvýšení pravomocí členských států regulovat rozvoj 5G sítí a omezit zapojení dodavatelů technologií s nejasným bezpečnostním profilem. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme