Nové Asistenční vouchery Ústeckého kraje zaplatí přípravu projektů zpětně. Podpoří i ty financované z vlastních zdrojů

Krajské zastupitelstvo v únoru schválilo první aktualizaci programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje. Ta přinese mimo jiné možnost průběžného podání žádosti ČI vyplacení dotace až po schválení závěrečné zprávy nebo po vyúčtování.

Novinky v dotaci určené na financování přípravy projektů začnou platit od 15. března.

Asistenční vouchery Ústeckého kraje je forma dotační podpory určená na přípravu projektů a projektových žádostí, které budou podány do národních či evropských dotačních programů a zároveň budou naplňovat cíle a opatření Regionální inovační strategie Ústeckého kraje. Přípravu takových projektů podpoří kraj částkou až 500 000 korun. Dosáhnout na ni mohou firmy a instituce a další veřejné i soukromé subjekty z Ústeckého kraje.

Vouchery nově podpoří i projekty financované z vlastních zdrojů

Aktualizace č. 1 programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje přináší vedle možnosti průběžného podání žádosti a proplacení zpětně také možnost dotace pro ty, kteří budou připravovaný projekt následně realizovat z vlastních zdrojů, příp. s podporou obecních/krajských rozpočtů (a nikoli z dotačních programů). Důležitou novinkou je rovněž nutnost konzultace a koordinace s krajským RIS3 developerem.

Žádosti do programu bylo možné podávat již od 15. října 2019. Podle nových pravidel se budou řídit žádosti podané od 15. března 2021. Příjem žádostí do programu končí 31. 12. 2021 (anebo dříve při vyčerpání celkové alokace). Asistenční vouchery Ústeckého kraje se realizují v rámci projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II.

Více informací o asistnečních voucherech naleznete na webu Inovačního centra Ústeckého kraje a webu Ústeckého kraje.

Redakčně upravená tisková zpráva Inovačního centra Ústeckého kraje

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj

Doporučujeme