Nové Centrum odborného vzdělávání Voda v krajině pořádá Water days. Přiblíží, jak hospodařit s vodou

Na Mendelově univerzitě v Brně vzniká Centrum odborného vzdělávání Voda v krajině. Jeho cílem bude podpora inovativních přístupů ve vzdělávání v oblasti vodního hospodářství.

Vzdělávací centrum bude vyučovat udržitelné řízení vodních zdrojů děti, studenty, odborníky i širokou veřejnost, sdružovat bude osoby a organizace zainteresované v oblasti vodního hospodářství. Voda v krajině přesahuje rámec oficiálních vzdělávacích struktur, zapojí odbornou veřejnost i orgány státní správy.

Ilustrační fotografie

„Hlavní činností je vytvoření vzdělávací a komunikační platformy v oboru vodního hospodářství. Centrum se bude podílet i na tvorbě vzdělávacích materiálů a organizování akcí, které se týkají hospodaření s vodou. Podílet se bude i na výzkumných aktivitách v oboru nebo vytváření strategií v oblastech hospodaření s vodou v krajině,“ přiblížil prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost Martin Klimánek, který je předsedou Centra odborného vzdělávání Voda v krajině.

Projekt PoVE Water Scale-up si klade za cíl zajistit, aby současní a budoucí odborníci z vodohospodářského sektoru měli správný pracovní postoj, znalosti i kompetence, které vyžaduje rychle se měnící vodohospodářský průmysl v Evropské unii. Jedním z hlavních výstupů projektu má být vznik pěti center odborného vzdělávání, které budou fungovat jako regionální ekosystémy dovedností. Jedním z nich je právě Centrum odborného vzdělávání Voda v krajině v rámci Mendelovy univerzity v Brně.

Spolek Voda v krajině vzniká v rámci mezinárodního projektu PoVE Water, respektive z jeho navazující fáze PoVE Scale Up, jehož koordinátorem pro střední Evropu je Mendelova univerzita v Brně. Východiskem pro založení spolku jsou aktivity mezinárodního projektu z programu INTERREG Europe iWATERMAP a S3 platformy Water Smart Territories realizovaných klastrem CREA Hydro&Energy a podporovaných Jihomoravským krajem.

Redakčně upravená tisková zpráva Mendelovy univerzity v Brně

Doporučujeme