Nové materiály lze úspěšně využívat při úspoře energií v budovách

Národní centrum Stavebnictví 4.0 aktivovalo 5 strategických týmů: Materiály a konstrukce, Návrh a concept, Robotizace a automatizace, Digitální komunikace a Legislativa. Ke společnému stolu se tak podařilo dostat odborníky z firem, výzkumu a zástupce státu.

Aktuální výzvou jsou úspory energií v budovách, které z celkového objemu představují nezanedbatelných 40 %.  

Ilustrační fotografie

Ve dnech 6. a 7. 10. se v Hevlíně, na pozvání společnosti HELUZ, sešli členové konsorcia Národní centrum Stavebnictví 4.0. Jednání mělo za cíl připravit strategii v oblasti digitalizace a robotizace procesů v povolování, realizaci a dalším životním cyklu staveb. Experti se zde zabývali úsporami energií (tepla, elektřiny a plynu) v budovách, které v celkovém objemu spotřeby zaujímají téměř 40 %, a konstatovali, že jsou k dispozici stavební materiály, jejichž použitím se dají realizovat:

  • okamžité úspory energií (tepla, elektřiny, plynu) – např. použitím izolačních trojskel nové generace se dají snížit náklady na topení a chlazení o 15 až 20 %, optimalizací regulace topení pak dalších 5–10 %. 
  • střednědobé a dlouhodobé úspory energií – např. zateplením obvodových konstrukcí domů, zateplením půdních prostor, použitím kombinovaných zdrojů energií (fotovoltaika, tepelná čerpadla). 

Progresivní stavební materiály tak nabízejí velmi efektivní možnosti v úsporách energií.

„Činnost Národního centra Stavebnictví 4.0 se úspěšně rozvíjí, zapojují se další instituce jak z akademické, tak zejména z průmyslové sféry a státní správy. Témata, která NCS 4.0 řeší, jsou vysoce aktuální a zahrnují nejen oblast energetických a materiálových úspor, ale také s nimi související témata legislativní, ekonomická a provozní,” uvedl Petr Konvalinka, předseda představenstva Národního centra stavebnictví 4.0.

Národní centrum Stavebnictví 4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje byznys, výzkum a stát s cílem společně přispět k rozvoji stavebnictví 4.0 v České republice. Centrum v současné době sdružuje 25 partnerů z oblasti akademické a průmyslové sféry včetně technických univerzit ČVUT, VUT, VŠB-TUO, TUL a ZČU. Našimi hlavními průmyslovými partnery jsou ŘSD ČR, Leube, Heluz, Sudop Group, Eimac, SŽ, Metrostav, Strabag a Autodesk. Centrum bylo založeno v lednu 2022. Předsedou představenstva je profesor Petr Konvalinka a ředitelem centra je Radoslav Sovják. Více informací naleznete na webu www.ncs40.cz

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a byznys
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme