Nové možnosti (nejen) pro facility management

Digitalizace se nevyhýbá žádnému odvětví. A přináší celou řadu výhod. Atalian nově nabízí službu 3D skenování budov pomocí 3D kamer, což je inovativní způsob získávání přesných a detailních 3D modelů různých prostor.

Metoda umožňuje zachytit vnitřní i vnější části budov v jednom vysoce kvalitním modelu, přitom je proti tradičním metodám rychlejší, přesnější a efektivnější.

Ilustrační fotografie

3D skenování budov pomocí 3D kamer je prvním krokem k získávání přesných a detailních 3D modelů různých typů budov pomocí pokročilých technologií snímání a zaznamenávání prostorových dat. Metoda využívá kombinaci technologií, jako je LiDAR a snímání obrazu, díky nimž dokáže věrně zaznamenat geometrické informace i vizuální detaily budov.

Prostorové skenování budov nachází i v Česku široké uplatnění a prosazuje se postupně v mnoha oblastech. Mezi hlavní patří bezpochyby architektura, stavebnictví a správa nemovitostí, ale využití najde i při ochraně kulturního dědictví, v průmyslu a dalších oblastech. Technologie totiž otevírá zcela nové možnosti v oblasti vizualizace, dokumentace a plánování využití budov.

Skenování budov pomocí 3D kamer ve třech krocích

  1. Příprava budovy a příslušenství na skenování: před samotným skenováním je potřebné připravit prostor a zabezpečit, aby byl čistý a bez překážek. Můžete též označit okna a jiné specifické prvky, které mají být zachyceny.
  2. Vlastní skenování: 3D kamera Matterport Pro3 umožňuje rychlé a efektivní skenování prostoru. Kamery snímají okolní objekty pomocí technologie LiDAR a sbírají data o hloubce, barvách a texturách.
  3. Následné zpracování dat a tvorba 3D modelu budovy: po skenování se data zpracují a vytvoří se vysoce kvalitní 3D modely budov. Tyto modely můžou být použity v různých oblastech, jako je architektura, stavebnictví, realitní trh a mnoho dalších.

Výhody 3D skenování budov

Při využití prostorového skenování oceníte především rychlost a přesnost: Při dosahu 20 metrů a přesností odchylky jen ±20 mm si navíc můžete být jisti vynikající kvalitou výsledných modelů. Rychlé skenování umožní efektivně skenovat rozsáhlé prostory a získat kompletní 3D model budovy v krátkém čase. To šetří čas a zvyšuje produktivitu. A také snižuje náklady, protože jedno skenování zahrnuje celý objekt, což eliminuje potřebu opakovaného skenování jedné plochy. Zanedbatelné není ani zlepšení bezpečnosti a zdraví při práci – při skenování totiž není potřebná přítomnost žádného člověka, což snižuje riziko úrazů a zvyšuje bezpečnost.

Výhody a přínosy 3D skenů budov

Architektura a stavebnictví: 3D skenování umožňuje detailní a přesné zobrazení stávajících budov. Architekti a stavitelé mohou využít tyto skeny k vytvoření digitálních modelů budov, které slouží jako podklad pro plánování a návrh nových staveb. Tím se zvyšuje přesnost a efektivita projektů.

Renovace a rekonstrukce: při renovacích a rekonstrukcích je 3D skenování cenným nástrojem pro sběr informací o stávajících stavbách. Pomocí skenů je možné získat přesné rozměry, tvary a detaily, což usnadňuje plánování a design renovací. Také umožňuje vizualizovat a simulovat různé scénáře před zahájením prací.

Dokumentace a správa nemovitostí: 3D skenování budov umožňuje vytvořit podrobnou digitální dokumentaci nemovitostí. Tato dokumentace může být využita při správě nemovitostí, například při údržbě, plánování výměn zařízení nebo zajištění dodržování předpisů.

Virtuální prohlídky a prezentace: skeny budov lze využít k vytvoření virtuálních prohlídek. To umožňuje lidem prozkoumat a prohlédnout si budovy z pohodlí svého domova nebo kanceláře. Virtuální prohlídky jsou často využívány realitními agenturami při prodeji nemovitostí nebo pro prezentaci historických a kulturních památek.

Bezpečnost a plánování evakuace: 3D skenování budov může pomoci při plánování evakuace a zlepšení bezpečnosti. Na základě skenů je možné vytvořit modely budov obsahující informace o východech, překážkách, únikových trasách a dalších důležitých prvcích, což usnadňuje plánování a školení ohledně evakuace.

Průmysl: 3D skenování lze využít při kontrole kvality a monitorování výrobních zařízení, při návrhu a optimalizaci prostor v průmyslových objektech a při plánování inženýrských projektů.

Podtrženo sečteno, 3D skenování budov je dokonalým příkladem efektivního využití možností moderních technologií.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme