Nové možnosti podpory pro české firmy na bulharském trhu

České firmy získávají od letošního února nový nástroj pro vstup a působení na bulharském trhu, a to s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Dne 18. února 2021 podepsal velvyslanec L. Kaucký s výkonným ředitelem firmy Lighthouse Capital JSC I. Genčevem Smlouvu o realizaci projektu na podporu ekonomických aktivit, díky níž se mohou tuzemské podniky lépe uplatnit na bulharském trhu.

Díky tomuto projektu mohou vývozci využít poradenských služeb firmy Lighthouse Capital JSC zaměřených na konkrétní otázky spojené s podnikáním na místním trhu, přičemž hradí náklady s tím spojené za cenově zvýhodněných podmínek.

Program projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) schválila Vláda ČR dne 18. března 2020 jako součást Nouzového balíčku MZV. Program PROPEA je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie.

Cílem programu PROPEA v Bulharsku je:

 • poskytnout českým firmám kvalitní služby na místním trhu,
 • snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na místní trh,
 • do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter,
 • posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem v Bulharsku.

Služby poskytované v rámci projektu PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytuje zastupitelský úřad a zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Sofii. Projekt PROPEA představuje doplněk katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED.

Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem. Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v Bulharsku. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektu PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

 • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
 • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy,
 • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.),
 • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
 • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku,
 • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
 • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb,
 • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb využití technického zázemí,
 • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

Firma Lighthouse Capital JSC a její ředitel disponují z minulosti řadou pozitivních referencí ze spolupráce s českými firmami a investory, jimž pomáhali se vstupem na místní trh.

Kontakt na firmu je:
Lighthouse Capital JSC
21 Moskovska Str.
1000 Sofia
Tel: +359 888 567 123
E-mail: ivan@bbg-simex.com

Případné dotazy směřujte na P. Vávru, zástupce velvyslance, tel. +359 2 948 68 21, e-mail: petr_vavra@mzv.cz. Ceník služeb bude zaslán na vyžádání.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko).

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme