Nové nařízení o kontrole vývozu vstupuje v platnost, zaměří se na zboží dvojího užití

Dnešním dnem vstupuje v platnost nařízení o kontrole vývozu, které se zaměřuje na obchod se zbožím dvojího užití, tedy civilním zbožím a technologiemi využitelnými také pro vojenské nebo bezpečnostní účely.

Nový legislativní rámec umožní přijímat opatření, která pomohou vyřešit případné výzvy, zejména co se týče kybernetického dohledu nebo v oblasti rychle se rozvíjejících technologií dvojího užití, jako je např. pokročilá výpočetní technika. Rámec navíc přispěje k rozvoji nové platformy pro elektronické udělování licencí, kterou již testují čtyři členské státy. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme