Nové obchodní překážky v Alžírsku

Alžírsko ve snaze redukovat výdaje na dovoz zboží a služeb vyhlásilo v roce 2020 několik obchodních překážek, které cílí především na ochranu tenčících se devizových rezerv. Nedostatek devizových rezerv, jejichž objem každoročně klesá, nyní již tempem 20 mld. USD, vede alžírskou vládu k přezkumu daňové a výdajové politiky.

Dosavadní změny v obchodní politice pak opět naznačují tendenci uchylovat se ke krátkodobým řešením v duchu protekcionistických opatření průběžně uplatňovaných již od 80. let. 

Tenčící se zásoby zahraničních deviz stály v posledních letech za mnoha restriktivními úpravami zahraničně-obchodní politiky, od zákazu dovozu přes podporu licenční výroby v místě k superclům. V rámci opatření proti covidu-19 bylo tudíž pro rok 2020 vyhlášeno snížení objemu dovozů z původních 41 miliard USD na 31 miliard USD. Příjmová strana účtu, kterou z 90 % tvoří příjmy z vývozu ropy a navazujících produktu, se v letošním roce totiž sníží hned dvakrát, v důsledku rekordně nízké ceny za barel ropy a snížením poptávky.

Alžírská Asociace bankovních a finančních institucí vyhlásila zákaz dovozu ovoce v konkrétních obdobích roku s odvoláním na ochranu místní produkce. V praxi tak došlo k omezení dostupnosti a zároveň navýšení cen ovocných plodů konkrétně tedy citrusů, broskví, meruněk, třešní, švestek, vinných hroznů, hrušek, jablek, mandlí, fíků, granátových jablek, mišpulí a kdoulí. Zákaz dovozu těchto položek si klade mimo jiné za cíl podpořit národní plán rozvoje potravinové soběstačnosti z vlastních zdrojů a z podstaty struktury českého vývozu na české exportéry nemá žádný dopad.

Další nové restriktivní opatření se týká farmaceutického průmyslu a dovozu léčiv, jakož i zdravotnických pomůcek. Alžírská centrální banka vůči dovozcům uplatňuje princip zvaný domiciliation – detailní prověřování solventnosti dovozce, jeho vazby na jeho alžírské klienty apod. Celý proces trvá přibližně 3 měsíce a v širším smyslu jde o prevenci před devízovými úniky z Alžírska, kdy v minulosti řada místních obchodníků masivně vyváděla svůj kapitál, což je jeden z faktorů, který zemi přivedl do ekonomické krize.

K domiciliaci se nyní přidala ještě žádost o regulační atestaci vydávanou sekcí farmaceutického průmyslu alžírského ministerstva průmyslu. Žádost bude nutně obsahovat plán dodávek zboží na stanovený rok, pro forma fakturu pro potřeby domiciliace, stav skladu ke dni podání žádosti, formulář celní správy D10 ve vztahu k předešlým dodávkám stejně jako potvrzení o domicialiaci předešlých dodávek,  včetně objednávek zdravotnických zařízení.

Alžírské ministerstvo průmyslu a příslušná sekce pod vedením Drifi Khoudir dostala od prezidenta Tebbouna za úkol snížit objem dovozu zdravotnických pomůcek a léčiv o 400 milionů USD do konce roku 2020. Prezident Tebboune chce tímto krokem zajistit rozvoj alžírského farmaceutického průmyslu, ale také naprosto neskrývaně ochránit konkurenceschopnost alžírské farmaceutické firmy Saidal, která ještě před vypuknutím pandemie držela 30 % trhu, a v důsledku uvolnění dovozu po dobu několika měsíců se její podíl na trhu s léčivy snížil na pouhých 10 %.

Domiciliace počínaje 90. léty představuje významné zpomalení obchodních transakcí a jistě také odrazuje mnohé zájemce z řad importérů od jejich podnikatelských aktivit. Makroekonomická situace země se ale jeví na tolik špatně, že Alžírsko bude chtít přistoupit k obnovení orgánu dobře známého z 80. let, kdy byl zahraniční obchod významně limitován tzv. Výborem ekonomické stability (Comité des Grands Equilibres). Ten měl v období po propadu cen ropy za úkol posoudit nezbytnost dovozu zboží a služeb s ohledem na zachování devizových rezerv. 

Nově vznikající Rada vlády bude rovněž vydávat posudek k jednotlivým zahraničním transakcím, a údajně tak chránit tuzemskou výrobu, diverzifikaci hospodářství a bilanci státního rozpočtu. O podobě nového nástroje na snížení dovozu do země dosud nejsou publikovány bližší informace. 

Zahraniční transakce se údajně denně počítají na tisíce operací, které jsou prakticky neusledovatelné.  Je tedy k diskuzi, jak finančně náročný by byl samotný provoz nového orgánu, a velkým otazníkem také zůstává, jak chce vláda zajistit chod a rozvoj tuzemského průmyslu, který je závislý na dovozu součástek, případně strojů a dalšího vybavení.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autorka: Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí

Doporučujeme