Nově otevřený fotovoltaický polygon FEKT VUT připraví studenty na praxi

Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) byl otevřen fotovoltaický polygon, který bude studentům sloužit jako výuková laboratoř pro instalaci fotovoltaických střešních systémů.

Vysoké učení technické v Brně (VUT) je jedinou vysokou školou, která takovou laboratoří disponuje. Byla vytvořena za účelem praktické výuky předmětů se zaměřením na obnovitelné zdroje, aby studenti získali odbornou praxi v sestavování střešních fotovoltaických systémů.

Otevření fotovoltaického polygonu | Autor: Václav Koníček

„Jsem rád, že tato učebna vznikla právě na naší fakultě, protože na FEKT má výuka a výzkum v oblasti fotovoltaiky dlouholetou tradici. V případě technického vzdělávání je velice důležité, aby si studenti mohli teoretické znalosti ověřit v praxi,“ řekl při otevření děkan FEKT VUT Vladimír Aubrecht.

Polygon vznikl ve spolupráci s Českou fotovoltaickou asociací (ČFA). „Praxe je v tomto oboru nezbytností. Díky praktické výuce studenti VUT získají ve srovnání s jinými školami v této oblasti velký náskok,“ dodal ředitel ČFA Petr Maule.

Laboratoř disponuje fotovoltaickou střechou a fotovoltaickým polygonem, který umožňuje zapojování komponentů pro síťový i hybridní fotovoltaický střídač na propojovacím panelu. Obsahuje i ukázkové řešení odpojování stejnosměrného napětí fotovoltaických modulů, kdyby bylo potřeba systém uvést do bezpečného stavu – ať už z důvodu práce na zařízení, nebo kvůli bezpečnosti hasičů v případě požáru.

Docent Jíří Vaněk z Ústavu elektrotechnologie | Autor: Václav Koníček

Polygon elektromobility je vybaven dobíjecí stanicí a konektorovacím propojovacím pracovištěm. Umožňuje tak navrhnout, zapojit a ověřit funkčnost navržené dobíjecí stanice a její komunikaci se softwarovou podporou.

„S teoretickou výukou fotovoltaiky máme v asociaci více než 12letou zkušenost, ale samotná teorie pro budování nových bezemisních zdrojů nestačí. Proto devátým rokem prostřednictvím státních zkoušek “Elektromontér fotovoltaických systémů” provádíme i praktickou část instalací. Výstavbu fotovoltaik s bateriovým úložištěm chápeme jako základ moderní decentralizované energetiky a naplňování české Státní energetické koncepce a rámcových cílů Evropské unie,” dodal ředitel ČFA Petr Maule.

Fotovoltaický polygon budou využívat primárně studenti předmětu Projektování fotovoltaických elektráren (XPC-PFV), který je nabízen jako volitelný všeobecný předmět studentům osmi bakalářských programů a sedmi magisterských programů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Předmět si však mohou zapsat i studenti z ostatních fakult VUT.

Doporučujeme