Nové partnerství EU s Indonésií

Dne 15.11. na summitu G20, který se koná na Bali, během akce Partnerství pro globální infrastrukturu a investice (PGII) zahájil prezident Indonésie Joko Widodo společně s předsedkyní Komise Leyen partnerství EU s Indonésií v oblasti spravedlivé energetické transformace (JETP).

Indonésie a Mezinárodní partnerské skupiny (IPG) oznámili svůj závazek ke klimatickým cílům a chtějí zajistit podpůrné financování této asijské země při její energetické transformaci, jež je v souladu s Pařížskou dohodou. Indonésie se zavazuje ke snižování emisí v energetické průmyslu na 0 do roku 2050, ukončování výroby elektřiny z uhlí a rozšiřování obnovitelných zdrojů energie. Cílem tohoto partnerství je poskytnout Indonésii finanční podporu ve formě půjček, grantů a investic a otevře tak Indonésii cestu k dosažení cílů v oblasti energetiky a klimatu.

• Teritorium: Asie | Evropa | Indonésie | Zahraničí

Doporučujeme