Nové potvrzení o zásilce vadí podnikatelům. Pošta slibuje, že je změní

Firmy se obávají, že nový typ stvrzenky za doporučený dopis kontroly neuznají jako účetní doklad. Finanční správa ČR nejdříve potvrdila, že je dokument pro účetní potřeby v pořádku. Pak ale konstatovala, že jde jen o podklad pro řádné potvrzení. Jenže doklad zmátl i experty.Tisíce podnikatelů již používají zákaznické karty České pošty. Kromě řady výhod, jako je například levnější poštovné nebo absence nutnosti vyplňování podacích lístků na balíky či doporučené dopisy, mají ale také jednu nevýhodu.

Namísto tradičních potvrzených podacích lístků dostávají držitelé zákaznických karet od poštovních úřednic nový typ potvrzení. Na něm není jmenovitě uveden odesílatel, dokument navíc neobsahuje podpis ani razítko pošty. Podnikatelé se proto obávají, že jim nový typ neuznají účetní a především kontroloři finančního úřadu jako řádný doklad o výdaji.

Doklad není vytištěný na hlavičkovém papíru, neobsahuje ani razítko, podpis nebo jiné potvrzení o původu a autenticitě. Je to obyčejný papír z jehličkové tiskárny, jakých si každý může vytisknout desítky,“ upozorňuje jeden z podnikatelů, který se obává, že podobný dokument neobstojí jako doklad o výdaji v účetnictví.   

Pošta však tvrdí, že tento dokument do účetnictví nepatří. „Je třeba rozlišit potvrzení o podání ‚Podací stvrzenka‘ a Daňový doklad. Česká pošta držitelům zákaznické karty podávajícím bez podacího lístku tiskne ‚Podací stvrzenku‘, tedy doklad pro klienta, že jeho zásilku  Česká pošta převzala k doručení adresátovi. Doklad obsahuje všechny nezbytné informace o zásilce i adresátovi. Daňový doklad Česká pošta vytiskne na požádání pro klienty při uskutečnění zdanitelného plnění a jeho samozřejmostí je vyčíslení DPH. Tento doklad je daňově plně uznatelný,“ vysvětluje mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Jenže situace na pobočkách pošty je trochu jiná. Podnikatelé totiž tvrdí, a server BusinessInfo si to ověřil přímo na pobočkách, že na poště daňový doklad nevydávají s informací, že podací stvrzenka obsahuje všechny důležité údaje.

Razítko a podpis nejsou podmínkou

A jak by tedy doklad obstál u účetních? „Náležitosti daňových dokladů jsou upraveny zákonem o dani z přidané hodnoty. U zjednodušených daňových dokladů je seznam povinných náležitostí snížen. Razítko a podpis tedy není povinnou náležitostí daňového dokladu,“ vysvětluje Radek Neužil, tajemník Komory daňových poradců ČR.

Co musí účetní doklad obsahovat?

a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.
Zdroj: § 11 odst. 1 zákona o účetnictví


Rovněž podle první reakce Finanční správy by měl nový typ dokladu zákonu o účetnictví vyhovovat. „Pokud je na dokladu z pošty uveden identifikátor pracovníka nahrazující podpis, což by mělo být upraveno vnitřním předpisem organizace, tak by tento doklad měl být jako účetní doklad v pořádku, protože výše uvedené náležitosti dle zákona o účetnictví splňuje,“ říká mluvčí Finanční správy ČR Petra Petlachová.

Jenže i kontrola expertů odhalila, že poštovní doklad není zcela jednoznačný. Odborníci z Finanční správy ČR totiž vyhodnotili předložený dokument tak, „že odběratelem služeb je fyzická osoba – konečný zákazník“. Ve skutečnosti byla odběratelem služby právnická osoba. Pokud by podobné pochybnosti o dokumentu měli i pracovníci jednotlivých finančních úřadů, a na jejich základě odmítli potvrzení uznat jako účetní doklad, dostali by se podnikatelé do problémů.

Po tomto upozornění Finanční správa svůj postoj přehodnotila. „Jako zákazníci bychom měli brát doklad z pošty ‚jen‘ jako podklad pro vystavení vlastního ‚účetního dokladu‘, pokud ho potřebujeme do svého účetnictví,“ doplňuje Petra Petlachová. Kvůli nejednoznačnosti dokladu vydaného poštou tak budou muset firmy zanášet doklad do svého účetnictví komplikovanějším způsobem.

Základní poštovní služby jsou osvobozeny od DPH

Osvobození od daně se v souladu se zákonem o DPH vztahuje pouze na tzv. základní služby pouze do hmotnosti 10 kg (například doporučená psaní), které má držitel licence povinnost zajišťovat a které jsou poskytovány v rámci této licence. Na všechny ostatní (individuální) služby se vztahuje DPH v dvacetiprocentní sazbě.

Pošta potvrzení změní

„Pokud podnikatel eviduje ve svém účetnictví doklad, který považuje za ‚daňový doklad‘ a uplatnil si z něj v případě plátce daně nárok na odpočet DPH a náklady související s transakcí uvedené na dokladu uplatnil jako daňově uznatelný náklad pro výpočet daně z příjmů, a správce daně posoudí, že takový doklad nesplňuje dané náležitosti, hrozí mu, že takové náklady posoudí jako daňově neuznatelné,“ upozorňuje Radek Neužil.

Česká pošta tvrdí, že potvrzení vydávaná při použití zákaznických karet vylepší. „Česká pošta úspěšně zakončila pilotní provoz a pro klienty se Zákaznickou kartou plánuje postupně zavádět nový typ potvrzení. Formát A4 bude perforací rozdělen na tři části a podle počtu zásilek je tak klientovi předáváno potvrzení ve formátu 1/3 A4 nebo při více zásilkách potvrzení ve formátu A4,“ doplňuje Matyáš Vitík.

Koncem letošního roku umožní pošta i odeslání Podací stvrzenky ve formě PDF na e-mail odesílatele. Problémy s charakterem potvrzení jako účetního dokladu všek tento typ změny nevyřeší, pokud nebudou na dokladu uvedeny všechny náležitosti, které vyžaduje Finanční správa.

Dalibor Dostál

• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme