Nové předplacené elektroměry pro Egypt

Ministerstvo elektřiny a obnovitelných zdrojů má v úmyslu nahradit 30 miliónů tradičních elektroměrů napříč celou zemí za elektroměry nové generace, které budou předplacené. Tento projekt by se měl splnit do 6 let.
Ministerstvo instaluje 2 miliony předplacených elektroměrů ročně. Mluvčí ministerstva uvedl, že poptávka po těchto měřičích roste, protože ministerstvo zavedlo jednodušší způsoby účtování předplacených karet. Poslední z nich je mobilní aplikace. Dříve mohly být karty dobíjeny u distribučních společností vyrábějících elektřinu po celé zemi nebo prostřednictvím služeb Fawry za platby faktur.
Předplacené měřiče byly poprvé představeny v roce 2014. Do roku 2017 byly společností North Cairo Electricity Distribution Company nainstalovány pro 3,75 milionu spotřebitelů.
Předplacené měřiče také slouží k odhalování černých odběratelů a k rychlejší identifikaci případných problémů s dodávkami elektřiny pro domácnosti.


  • Země: EG – Egypt
  • Datum zveřejnění: 25.07.2019

Zdroj: Egypt Today
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Káhiře 

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme