Nové příležitosti v indickém vodohospodářství

Velvyslanectví České republiky v Dillí informuje o významných příležitostech v oblasti vodohospodářství, které se pro Českou republiku skýtají v Indii. Do projektů, které se v této oblasti plánují realizovat, je možné zapojit se prostřednictví programu Partnerství INDIE-EU o vodě, ale i programu na podporu výzkumu Horizont 2020.Pro tuto příležitost byla vytvořena speciální webová stránka www.iewp.eu

Ve dnech od 11. do 14. února 2019 se v indickém Dillí uskutečnil za přítomnosti našeho velvyslanectví Světový summit udržitelného rozvoje (World Sustainable Development Summit), jehož součástí bylo i 4. Fórum Indie–EU o vodě. Tato konference si kladla za cíl podpořit další spolupráci mezi subjekty EU a těmi indickými na cestě k širšímu přístupu k vodě, čistší vodě či např. efektivnějšímu zavlažování v zemědělství. Prakticky se ale jednalo o jednu z aktivit tzv. „Partnerství o vodě“, společného programu Indie a Evropské unie na podporu projektů ve vodohospodářství.

Toto partnerství vytváří úplně novou dimenzi podpory a přístupu na indický trh a je komplementární k domácím programům typu Čistá Ganga či Chytrá města či bilaterálním programům jednotlivých členských států EU. Příležitosti tak nabízí i pro účast českých firem z oblasti vodohospodářství.

A nejen těm – dále také výzkumným institucím, neziskovým organizacím, státním orgánům a veřejné správě a samozřejmě soukromému sektoru. V rámci Partnerství byly definováno 9 prioritních os a během Fóra byla rovněž zveřejněna přehledová studie. Systematicky podporované oblasti jsou např. tvorba plánu povodí, kontrola sanačních průtoků, využití odpadních vod, problematika podzemních vod, oživení povodí, systémy řízení ve vodohospodářství či zavlažování.

Ilustrační fotoIndie představuje zemi se strukturálně postiženým vodohospodářským sektorem, jehož budoucnost je závislá na spolupráci se zahraničními partnery a využitím jejich technologií. Samostatnou kapitolou je výzkum a vývoj, na jehož podporu byla vyhlášena výzva z programu Horizont 2020 a rozpočtem 1 miliardy CZK.

V posledních 2 dekádách bylo katastrofálním suchem postiženo na 500 milionů indických obyvatel. Téměř 600 milionů obyvatel čelí obtížnému až extra složitému přístupu k vodě a na spotřebě vody se z 80 % podílí zemědělství, zatímco průmysl pouhými 6 %. 70 % odpadní vody je bez jakéhokoli čištění dále vypouštěno zpět do přírody a systém zavlažování trpí zastaralostí a neefektivitou.

ZÚ Dillí vyzývá české subjekty k využití potenciálu Indie v oblasti vodohospodářství, ať už prostřednictvím Partnerství Indie–EU o vodě, Horizontu 2020 či napřímo. Asistenci v této problematice rád zajistí obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Dillí na adrese Milan_Dostal@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Milan Dostál, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme