Nové programy usnadní příchod zahraničních kvalifikovaných pracovníků do Česka

V neděli 1. září 2019 vešly v účinnost Programy schválené vládou ČR za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku a nařízení č. 220/ 2019 Sb. Ty stanovují maximální počty žádostí o pobytová oprávnění, které lze podat na zastupitelském úřadě. Cílem nových programů je zefektivnění přijmu žádostí a snížení administrativní zátěže.Programy, které nahrazují dosavadní projekty ekonomické migrace, se dělí do tří skupin.

Program Kvalifikovaný zaměstnanec je určen zaměstnavatelům podnikajícím v oblasti výroby, služeb či veřejném sektoru, kteří chtějí zaměstnat uchazeče, občany Ukrajiny, Mongolska, Filipín, Srbska, Černé Hory, Moldavska, Běloruska, Kazachstánu či Indie na kvalifikované pozice.

Program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec umožňuje zefektivnění procesu příjmu žádostí o zaměstnanecké karty a modré karty zastupitelskými úřady pro vysoce kvalifikované uchazeče, kteří obsadí pozice manažerů a specialistů.

Cílem programu Klíčový a vědecký personál je poskytnutí podpory významným českým a zahraničním investorům, výzkumným institucím, technologickým společnostem a start-upům. Cizinci v postavení statutárních orgánů těchto společností, top management či klíčoví specialisté mohou využít možnosti přednostního podání žádosti na zastupitelském úřadu a jejího vyřízení ve zkrácené lhůtě.

Na toto téma připravuje v průběhu října 2019 agentura CzechInvest informační semináře.

Podrobné informace k jednotlivým programům vízové podpory naleznete na  stránkách agentury CzechInvest.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme