Nové registrační požadavky na nanomateriály v REACH

Od 1. ledna 2020 začnou platit nové registrační požadavky na nanomateriály.Evropská komise dnes přijala několik novelizovaných příloh nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a vyjasnila požadavky na registraci týkající se nanomateriálů. Nanomateriály jsou chemické látky v určité formě („nanoform“) se zvláštními vlastnostmi v „nanometrickém“ rozsahu od 1 nm do 100 nm. V důsledku těchto zvláštních vlastností mohou být nanomateriály použity mnoha různými a inovativními způsoby, například v katalyzátorech, elektronice, solárních panelech, bateriích, ve vědě a biomedicínských aplikacích. REACH se vždy vztahoval na nanomateriály, neobsahoval však žádná konkrétní ustanovení vztahujících se k nanomateriálům, a proto společnosti často nevěděly, jak tyto látky zaregistrovat. Vědecké důkazy ukázaly, že toxicita nanoforem a jejich vliv na životní prostředí se často liší od běžné látky.

Doporučujeme