Nové technologie – klíč pro konkurenční schopnost v transatlantickém byznysu

Výzkum technologií spojených s umělou inteligencí začal v Československu již na počátku 60. let, dnes je Česká republika světovým lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Díky aktivním pozicím k ochraně informační a telekomunikační infrastruktury si Česká republika získala mimořádné uznání.

Ilustrační fotografie

Skvělé renomé mají také čeští vědci a experti, což potvrzuje zájem amerických firem s globální působností otvírat v České republice své pobočky. Ministerstvo zahraničních věcí vystupuje aktivně v podpoře technologických firem a vědecké komunity ve spolupráci s partnery v USA a Kanadě, které v oblasti nastupujících technologií patří ke světové špičce. Fungující network byl i cílem prvního transatlantického setkání.

Tečka za lockdowny

Pandemie covid-19 omezila mezilidské kontakty a osobní setkávání. Hezkou tečku za dosavadními „lockdowny“ na Ministerstvu zahraničních věcí ČR představovalo transatlantické setkání, které se konalo v polovině dubna v reprezentačních prostorách ministerstva. Bylo prvním svého druhu na ministerstvu zahraničí a mělo za cíl poděkovat všem pozvaným za spolupráci a tím i za přínos k rozvoji vztahů mezi Českou republikou, Spojenými státy americkými a Kanadou.

Transatlantická spolupráce je základním pilířem zahraniční politiky České republiky. Hlavní důraz klade na bezpečnostní spolupráci a prohlubování hospodářských vazeb se Spojenými státy a Kanadou. Povaha, asymetrie a globálnost hrozeb (jako např. kybernetická bezpečnost, hybridní útoky, energetická bezpečnost, ochrana kritické infrastruktury a odolnost dodavatelských řetězců) výrazně propojuje obě oblasti – tedy obchod i bezpečnost.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Úspěchy české vědy za oceánem

Česko má zájem o další prohlubování spolupráce s USA v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Mezi nejnovější české úspěchy na druhé straně Atlantiku bezpochyby patří druhé místo studentů ČVUT v prestižní soutěži inovativních technologií v robotice DARPA SubT Challenge, organizované Ministerstvem obrany USA, nebo vítězství studentů ČVUT v soutěži Amazon Alexa Prize Social Bot Grand Challenge.

MIT – Czech Republic Seed Fund

Významným počinem na tomto poli je rovněž dohoda prestižního Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Akademie věd ČR, na základě které tyto instituce otevřely v dubnu 2021 společně MIT – Czech Republic SEED FUND. Jedná se o nástroj pro financování rozjezdu vzájemné spolupráce elitní americké výzkumné organizace a českých výzkumníků z Akademie věd a různých českých vysokých škol.

Fond bude cestou každoročních grantových soutěží podporovat společné týmy českých a amerických vědců, se zapojením juniorních výzkumníků a studentů, v jejich snaze o ustavení dlouhodobějších a udržitelnějších partnerství a o přípravu projektů do významnějších grantových schémat. Česká republika se tím zařadila mezi tak významné partnery MIT, jako jsou Německo, Francie, Izrael, Itálie nebo Korea.

Díky výjimce z podmínky zřízení národního programu byla realizována vůbec první stáž studenta MIT v Česku – vzhledem k pandemii online formou – ve firmě Phonexia. Ta se zabývá vývojem řečových technologií pro bezpečnostní systém i komerční sféru.

Ilustrační fotografie

Česko posiluje v oboru umělé inteligence

Česká republika má ambici se stát novým členem Globálního partnerství pro umělou inteligenci (GPAI). S narůstajícím významem umělé inteligence a jejích dopadů na náš každodenní život si ceníme toho, že Česko má možnost aktivně přispívat k činnosti této iniciativy s globálním dopadem.

K vysoké kvalitě přihlášky a ke zvýšení šance stát se členem GPAI přispěli zejména Lenka Kučerová z prg.ai, ale také Alena Nováková z Národního centra pro Průmysl 4.0, Josef Šivic z Českého institutu informatiky, robotika a kybernetiky na ČVUT, Michal Pěchouček z Fakulty elektrotechnické ČVUT a CTO Avast Software a dále Alžběta Krausová z Ústavu státu a práva Akademie věd. Alžběta Krausová je také jedním z prvních českých expertů v pracovních skupinách GPAI, do jejichž práce se zapojí spolu s Radimem Polčákem, prorektorem Masarykovy univerzity.

Úspěšné první transatlantické setkání

Transatlantické setkání umožnilo vzájemně se lépe poznat, navázat nové kontakty a přijít s dalšími nápady na prohlubování dvoustranných vztahů s klíčovými transatlantickými partnery v oblasti nových technologií. Poděkování za účast a podporu patří zejména zástupcům Velvyslanectví Kanady a Velvyslanectví Spojených států, kolegům z ministerstva zahraničí, ostatních orgánů státní správy, všem zástupcům byznysu, akademické a kulturní sféry i think-tanků a nevládních organizací.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada).

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme