Nové testy umožní lepší diagnostiku onemocnění od klíšťat

Nové testy pro přesnější a rychlejší diagnostiku onemocnění přenášených klíšťaty, neuroinfekcí a dalších vybraných infekcí vyvinula a zavedla do výroby česká biotechnologická společnost Vidia.

Zdroj: API

Vidia se již 30 let zabývá vývojem, výrobou a distribucí diagnostických souprav pro humánní medicínu a životní prostředí. Testy jsou navíc kombinovatelné, takže umožňují získat z jednoho testu více požadovaných výsledků. To vede k rychlejším výsledkům a úsporám v materiálních a personálních nákladech zdravotnických zařízení. Dotace na rozšíření výrobního programu společnost využila z programu podpory Inovace v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Diagnostické a analytické laboratoře mnoha odvětví čelí v současné době stále větším požadavkům na rychlé a komplexní vyšetření poskytující najednou více informací. Proto se trend současné diagnostiky ubírá směrem k využívání multiplexových metod, jež umožňují získat z jednoho testu více požadovaných výsledků.

V rámci vlastního vývoje se společnosti Vidia podařilo připravit multiplexové testy na neuroinfekce založené na LIA (imuno-line assay) technologii, které na trhu dosud neexistovali. „Využití bohužel v současné době dost ovlivnil nouzový stav, kdy se lidé obávají chodit k lékařům i se závažnými diagnózami jako jsou borelióza a encefalitida. Nicméně i tak jsme již na trh uvedli množství testů, především kazetových, vyrobených pomocí inovovaných postupů,“ komentuje zavedení testů do výroby Michaela Poláková, jednatelka a manažerka kvality společnosti Vidia.

Další inovativní řešení se společnosti Vidia podařilo také u kazetových testů pro použití v automatických analyzátorech ve zdravotnických laboratořích. V současné době zde lze provádět buď větší množství testů jednoho typu (ELISA automat), nebo jednotlivé testy (kazetový systém). Systém, který by kombinoval obě možnosti v jednom přístroji, není v Evropě známý.

„Vyvinuli jsme princip, jak ELISA testy použitelné v ručním provedení i v provedení na automatu transformovat do kazet. Řešení umožní menším laboratořím zvýšit přesnost a standardnost testů, používat kvalitnější testy a lépe hospodařit s materiálem,“ vypočítává výhody nových testů Michaela Poláková.

Vidia využila dotační podporu z programu Inovace OP PIK. „Program Inovace podporuje produktové, procesní, organizační a marketingové inovace.  Dosud podpořil 836 projektů za téměř 9 miliard korun. V aktuální výzvě tohoto programu přijímáme žádosti o dotace do 30. dubna 2021,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Díky realizaci projektu v programu Inovace se společnosti Vidia podařilo rozšířit výrobní program „Projekt nám přinesl především možnost optimalizovat a zefektivnit vlastní proces výroby námi vyvinutých produktů. Bez této podpory by nebylo možné navýšit kapacitu nově vyráběných testů a zároveň zachovat nebo dále vylepšit jejich kvalitu,“ dodává Michaela Poláková.

VIDIA je soukromá česká biotechnologická firma, která se již 30 let zabývá vývojem, výrobou a distribucí diagnostických souprav pro humánní medicínu a životní prostředí. Byla založena v roce 1991 vědecko-výzkumnými pracovníky v čele s virologem RNDr. Jaroslavem Roubalem, CSc. Díky dlouholetým zkušenostem ve zdravotnické výrobě, profesionálnímu týmu, modernímu vybavení laboratoří úspěšně realizuje všechny stupně procesu výroby VIDITEST souprav, od přípravy jednotlivých komponent až po výstupní kontrolu. Své výrobky dodává do více než 20 zemí Evropy, Ameriky a Asie. Více informací na: https://www.vidia.cz/

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj | Zdravotnická technika

Doporučujeme