Nově vyvinutá chytrá dopravní značka pomůže zvýšit bezpečnost na silnicích

Chytrá dopravní značka „IISIGN“ zlepšuje nejen bezpečnost a přehlednost provozu, ale také získává statistická data, vyhodnocuje je a poskytuje nadřazeným dopravním systémům.

Umožňuje tak soukromým či státním organizacím získávat informace a data pro „vyšší“ pohled na lokality, města či kraj. Komplexní technologické řešení je proto vhodným nástrojem pro koncepty Smart-City.

Dopravní značka iisign | IISIGN

Novinku pro zvýšení bezpečnosti na silnicích vyvinula společnost Compactive, brněnská technologická firma zajišťující komplexní služby v oblasti elektroinstalace, automatizace a informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií. Dotace na výzkum a vývoj čerpala společnost z programu Aplikace v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Příčinou nedostatečné bezpečnosti na silnicích je především nepřehlednost některých úseků, kde hrozí zvýšené riziko kolize vozidel s chodci, nedostatečná viditelnost dopravních značek a důležitých dopravních sdělení a celková absence inteligentního systému dopravních značení (vyhodnocování potenciálně nebezpečných situací, informovanost účastníků provozu apod.).

„To dokáže vyřešit právě chytrá dopravní značka iisign. Pokud se k přechodu blíží auto, iisign si ověří, zda se v jeho okolí někdo pohybuje. V případě, že detekuje chodce, spustí iisign světelnou signalizaci. Řidič tak dostane s časovým předstihem signál a má tak dost času pro bezpečné zastavení. Chodec bezpečně přejde silnici a řidič dál pokračuje v jízdě,“ představuje novinku v oblasti dopravní bezpečnosti Lubomír Kuča ze společnosti Compactive a doplňuje: „Cílem projektu je zavedení inteligentního, ekologického a vysoce efektivního systému osvětlení dopravních značek, jeho propojení s nejmodernějšími současnými technologiemi, automatickou detekcí čidly, kamerou a analýzou obrazu, bezdrátovou komunikací, vzdálenou správou, cloudovou aplikací zobrazující data z čidel, počty aut, jejich rychlost a počty chodců.“ Výstupem projektu bude technologické řešení skládající se z 6 částí – prototypů a 1 software.

Kromě bezpečnostních prvků slouží značení také pro analytické účely. „Prostřednictvím senzorů dokáže monitorovat data jako hustotu dopravy, rychlost, teplotu, barometrické a další údaje, jejichž získávání je běžně pro radnice finančně náročné,“ vyjmenovává další přínosy novinky Lubomír Kuča.

Podstatná je mimo jiné variabilita umístění značení, která je plně funkční a přínosná jak v centru měst, tak v odlehlých oblastech i mimo zástavbu. Instalace zařízení je velmi jednoduché a následný provoz nevyžaduje ze strany zákazníka další údržbu.

Společnost Compactive čerpala dotační podporu z programu Aplikace z OP PIK. „Program Aplikace podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledkem by pak měly být například nové ověřené technologie, užitné a průmyslové vzory, funkční vzorky, prototypy nebo softwary s cílem inovovat a zvýšit tak konkurenceschopnost českých firem na světových trzích. Program dosud podpořil skoro 1 700 projektů za téměř 21 miliard korun,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Více informací lze získat na webu IISIGN nebo Compactive.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Doprava, logistika

Doporučujeme