Nové výzvy v programu na podporu konkurenceschopnosti malých a středních firem COSME

Evropská komise vyhlásila dvě nové výzvy k podávání návrhů do komunitárního programu Konkurenceschopnost a inovace (COSME).Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti především malých a středních podniků v členských státech EU a zvyšování počtu nových pracovních míst, které právě malé a střední podniky zajišťují až z 85 procent. Program také podpoří fondy rizikového kapitálu a bude se věnovat podnikatelům, kteří vyrážejí se zbožím za hranice svého státu. Pro období 2014 – 2020 program nabízí 2,3 miliardy EUR.

První výzvou je tzv. LGF (Loan Guarantee Facility) určená finančním zprostředkovatelům, kteří díky finančním zárukám z programu COSME budou moci spravovat a poskytovat finanční nástroje na podporu růstu firem zejména v inovativní a výzkumné oblasti. Více o LGF.

Druhá výzva EFG (Equality Facility for Growth) je taktéž zaměřena na financování rozvoje podniků. Vybraní finanční zprostředkovatelé budou podporovat růst a rozvoj malých a středních podniků především se zahraničním přesahem. Více o EFG.

Zpracované přihlášky do programu je třeba doručit elektronicky do Bruselu nejpozději 30. září 2020.

Veškeré podrobnosti o výzvě včetně přihlašovacích formulářů a detailních informací o jednotlivých aktivitách získáte na webových stránkách programu COSME a na stránkách CzechInvestu.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme