Novela energetického zákona urychlí v Německu přechod na ekologické vytápění budov

Spolkový sněm v Německu schválil dne 8. srpna 2023 novelu energetického zákona o budovách (GEG) a zároveň odhlasoval klíčové body na podporu výměny topných systémů.

Nové podmínky státních dotací mají vstoupit v platnost od 1. ledna 2024, stejně jako GEG. Zákon přináší zákaz nových topných systémů na fosilní paliva nejpozději od roku 2028. V Německu tak lze v příštích letech očekávat zvýšenou poptávku po klimaticky šetrných topných systémech, izolačních materiálech a technických řešení na snížení energetických ztrát při vytápění. Pro české subjekty to přináší příležitost nabídnout své technologie na německém trhu.

Ilustrační fotografie

Novelou energetického zákona o budovách tak Německo zahájilo přechod na klimaticky šetrné systémy vytápění. Podle novely bude totiž nejpozději od poloviny roku 2028 povinností, aby všechny systémy vytápění využívali nejméně 65 % energie z obnovitelných zdrojů. Důvodem pro tento radikální krok je skutečnost, že přibližně tři čtvrtiny topných systémů jsou v této zemi stále poháněny fosilním plynem nebo olejem.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Přechod na klimaticky šetrné topné systémy je důležitým milníkem na cestě klimatické neutrality, které chce Německo dosáhnout již do roku 2045. Důležitou roli přitom budou hrát samotné obce, kterým byla novelou zákona uložena povinnost vypracovat tzv. plán zásobování teplem. Z nich například bude vyplývat, zda bude v dané oblasti možné napojení na síť dálkového vytápění, nebo zda zásobování teplem bude decentralizované (např. prostřednictvím tepelných čerpadel), či zda bude plynová síť v dané oblasti přeměněna na vodíkovou.

Stávající funkční topná tělesa na plyn či olej mohou být nadále provozována, opravována i nově instalována až do uplynutí lhůt pro zveřejnění plánu zásobování teplem. Od roku 2029 však musí využívat stále větší podíl obnovitelných zdrojů energie, jako jsou bioplyn nebo vodík. Lze tedy očekávat, že Němci začnou v příštích letech do obnovy svého vytápění více investovat, a tím se zvýší i poptávka na trhu po klimaticky šetrných topných systémech. Pro české subjekty se tak otevírá šance k expanzi na německých trh. Při nabídce svých technologií mohou své německé partnery upozornit na státní dotace a bonusy, které jim realizaci ulehčí.

Všechna opatření pro instalaci nového topného systému budou podporována z programu Spolkové podpory efektivních budov, a to buď formou dotace, nebo nízkoúročené půjčky. Každý, kdo si od roku 2024 instaluje klimaticky šetrný topný systém, získá základní dotaci ve výši 30 % nákladů. Na výměnu starého topného systému na fosilní paliva je až do roku 2028 včetně poskytován další bonus ve výši 20 % při zrychleném přechodu na ekologičtější topení.

Ilustrační fotografie

Domácnosti se zdanitelným příjmem do 40 000 eur ročně obdrží v závislosti na výši příjmu další bonus ve výši 30 %. Bonusy lze vzájemně kombinovat. Dotace však nesmí přesáhnout 70 % nákladů. Domácnosti se zdanitelným příjmem do 90 000 EUR budou moci čerpat nízkoúročený úvěr od státní rozvojové banky KfW na výměnu topného systému a další úsporná opatření. Současně se dá očekávat, že Němci spojí výměnu starého kotle rovnou s investicí do dalších úsporných opatření, jako např. zateplení budovy a zažádají si o dotaci ve výši 15 %.

Českým firmám se díky tomu otevírá na německém trhu hned několik možností k úspěchu. Podrobné informace k dotačním programům jsou k dispozici na stránkách Spolkového ministerstva hospodářství. Příležitost k navázání spolupráce nabízejí jako vždy také veletrhy. Nejbližší se bude konat v Essenu – Baumesse Essen od 5. do 7. ledna 2024 a zaměří se na stavebnictví, renovaci a úsporu energií.

Další šancí bude od 7. do 10. března 2024 veletrh HAUS v Drážďanech zaměřený na energetickou hospodárnost a obnovitelné zdroje ve stavebním průmyslu. Jen o pár dní později je od 19. do 22. března 2024 opět v Essenu plánovaný veletrh SHK Essen pro sanitární zařízení, vytápěcí a chladicí technologie a obnovitelné zdroje energie. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autorka: Hana Švédová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme