Novela sjednotí výklad daňových odpočtů na výzkum u firem, účetních i finančních úřadů

Daňové odpočty u firem na vědu a výzkum budou jednodušší. Vyplynulo to z konference pořádané Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.Dalším tématem konferenčního setkání byla Inovační strategie České republiky 2019–2030. Program se uskutečnil za účasti místopředsedy vlády pro hospodářství Karla Havlíčka, hejtmana Ivo Vondráka, čelních zástupců ministerstva financí a finanční správy, Svazu průmyslu a dopravy, členů RVVI a firem v areálu Landek Park v Ostravě.

Schválená Inovační strategie ČR 2019–2030 i změny v daňových odpočtech jsou podle RVVI jasným signálem vlády, že podporu výzkumu a vývoje bere vážně. Inovační strategie ČR představuje podle rady především vizi, kam má naše republika v nejbližších 12 letech směřovat. Již implementovaná strategie s velkým kompetenčním přesahem by měla být vodítkem pro všechny segmenty státní správy s cílem vytvořit prostředí, které umožní posun naší země mezi evropské technologické lídry. Součástí strategie je i nově zaváděná značka The Czech Republic: The Country For The Future.

„Chceme, aby se se záměry Inovační strategie ztotožnilo co nejvíce subjektů. Dnešní konferenci považuji za příležitost, jak její hlavní ideje dále šířit. Rozhodně nejde o dokument „do šuplíku“, během tří měsíců od schválení strategie vládou už intenzivně pracujeme na konkrétních opatřeních k jejímu naplnění. Česká republika je zemí pro budoucnost. Pokud k nám chceme přilákat nejschopnější inovátory a udržet zde talentované mladé lidi, musíme jim nabídnout perspektivní budoucnost,“ sdělil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který je zároveň místopředsedou vládní RVVI.

Česká republika má potenciál se umisťovat na vyšších místech v žebříčcích konkurenceschopnosti. Vzhledem ke své historii, velikosti, středoevropské lokalitě a dalším objektivně daným podmínkám musí umět zaujmout tím, co vyrobí nebo vymyslí. Proto je třeba, aby se rozvoj inovací stal celospolečenským tématem. Představená strategie, která brala inspiraci v nejúspěšnějších zemích, jež jsou nám blízké kupř. svou výkonností a mentalitou, vytyčuje nové hlavní priority.

Chytrá vize

A to nejen ve sféře výzkumu a inovací, ale také digitalizace, vzdělávání, infrastruktury a dalších. Pokud se chceme bavit o změně struktury ekonomiky, o vyšší přidané hodnotě a dlouhodobém stabilním ekonomickém růstu, má zde bezpochyby podpora výzkumu a vývoje smysl roli klíčovou, a to včetně nástrojů jakými jsou daňové odpočty na výzkum a vývoj.

„Moravskoslezský kraj intenzivně pracuje na své vizi Chytrého regionu. Snažíme se přispět k rozvoji a využívání chytrých technologií, zvýšit konkurenceschopnost regionu a kvalitu života jeho obyvatel. Investujeme do inovací, podporujeme Moravskoslezské inovační centrum, ve kterém působí desítky firem a spousta talentovaných lidí s odvážnými vizemi. Naše investice do inovací mají bezesporu důležitý význam a já jsem rád, že to potvrzuje také fakt, že se vláda České republiky rozhodla, že podpora vědy, výzkumu a inovací se stane její absolutní prioritou. Dnešní konference a představení Inovační strategie ČR 2019–2030 byla pro nás v tomto směru nesmírně přínosná,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Cílem druhého z přednesených konferenčních témat bylo představit změny v daňových odpočtech na výzkum a vývoj, aby je mohli jednotně interpretovat podnikatelé, daňoví poradci a finanční správa. Novela je prvním krokem ke snížení nejistoty daňových poplatníků, tedy firem. Toto vyhodnotila jako svůj hlavní úkol pracovní skupina při RVVI, jejíž závěry se staly základem novely. Novela a její odůvodnění by měly firmám, ale i správcům daně přinést jasnější vodítka ve využívání tohoto nástroje. Odůvodnění, které bylo součástí návrhu novely, upřesňuje záměry a ducha jednotlivých úprav.

Konec nejistoty

„Oceňujeme postoj nejvyšších představitelů státní správy, že deklarují záměr zbavit podniky nejistot a vytvořit motivační prostředí pro jejich inovační úsilí. Odpočty na výzkum a vývoj jsou standardní podporou konkurenceschopnosti mnoha vyspělých zemí. Jde nám o to, aby firma, která je inovativní a má kvalitní projekt, cítila pozitivní zájem ze strany státu, jelikož z jejího úsilí pak plynou vyšší daně, mzdy a další benefity pro okolí,“ doplnil ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek. Svaz průmyslu patří jako největší zaměstnavatelský svaz v ČR mezi dlouhodobé zastánce odpočtů na výzkum, vývoj a inovace.

Firmy v České republice již 14 let mohou kromě dotací využít také nepřímou podporu. Výdaje na výzkum a vývoj lze totiž uplatnit odčitatelnou položku od základu daně dle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V roce 2017 tak učinilo 1 141 podniků, které si odečetly výdaje ve výši 13,3 miliard korun a ušetřily tak 2,5 miliardy korun.

Další běh konference se koná 7. června v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci Rady pro výzkum, vývoj a inovace s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy.
 

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme