Novela zákona o EET míří do Senátu. Limit se zvýšil na 600 tisíc

Sněmovna poslala do Senátu návrh novely zákona o evidenci tržeb z dílny Ministerstva financí. Návrh upravuje náběh 3. a 4. fáze, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby v off-line režimu a snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Výjimku z EET by měli mít všichni s ročními příjmy do 600 tisíc korun.„Elektronická evidence tržeb se stala součástí české ekonomiky a nikdo už ji nezruší. Bylo by chybou, aby reforma, jejímž hlavním cílem je narovnání podnikatelského prostředí, zůstala v polovině cesty. Proto je rozšíření dobrou zprávou pro podnikatele, kteří po dokončení dlouhodobě volali, stejně jako pro občany, z nichž více než dvě třetiny vnímají EET dlouhodobě jako pozitivní opatření,“  tvrdí ministryně financí Alena Schillerová

Novela upravuje náběh posledních fází evidence tržeb. Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona, tedy zřejmě v první polovioně roku 2020. Poslanci schválili zvýšení limitu ročních příjmů pro zvláštní režim evidence tržeb z 200 tisíc na 600 tisíc korun. Podnikatelé, kteří si za rok vydělají méně než 600 tisíc, se tedy elektronickým tržbám vyhnou.

Off-line režim evidence tržeb umožní podnikateli vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si zdarma vyzvedne na finančním úřadu. Jednou za čtvrt roku pak berňáku zašle formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek.

K tomu, aby podnikatel mohl evidovat tržby v tomto režimu, musí splnit několik podmínek. Podnikatelé mimo jiné nesmějí platit DPH a mohou mít maximálně dva zaměstnance. Zvláštní režim bude představovat dobrovolnou alternativu standardního EET.

„Navrhované řešení tak nepředstavuje osvobození od zákona o evidenci tržeb, ale alternativní formu evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele. Jeho výhodou je, že si tito podnikatelé sami rozhodnou, zda budou evidovat on-line nebo prostřednictvím tohoto rozšířeného off-line modelu,“ doplňuje Alena Schillerová.

Poslanci odhlasovali úplnou výjimku z EET pro prodejce vánočních kaprů. Schváleno bylo také sjednocení nižší sazby DPH u knih, e-knih a audioknih DPH, a to na 10 procent.

Zboží a služby, pro které se navrhuje snížená sazba DPH (10 %):

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.

Novela také navrhuje ukotvit formou zákona výjimky z EET pro zrakově postižené podnikatele, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry. Dále novela vrací povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka. Uvádět rodná čísla ba účtenkách zakázal svým rozhodnutím, kterým pozdržel náběh 3. a 4. vlny EET, Ústavní soud.

Redakčně upravená tisková zpráva MF ČR

Doporučujeme