Novela zákona o investičních pobídkách: ČR má být pro investory lákavější destinací

Novela zákona o investičních pobídkách z dílny MPO vešla v lednu v platnost. Jejím cílem je zjednodušit a urychlit proces poskytování investičních pobídek pro projekty, které přispívají k rozvoji regionů, zaměstnanosti a vzdělávání.

Novelu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Cílem je podpořit podnikání s vysokou přidanou hodnotou a zvýšit konkurenceschopnost Česka.

Ilustrační fotografie

„Dosud musela každou žádost o investiční pobídku schvalovat vláda a jednalo se tak o administrativně náročný postup, který zvyšoval zátěž pro podniky a snižoval tak zájem o investice v České republice. Proto jsme připravili novelu zákona o investičních pobídkách, která zjistí efektivnější a transparentnější systém schvalování,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Naším cílem je podporovat podnikání s vysokou přidanou hodnotou. Díky tomu přilákáme zahraniční investory, zvýšíme naši konkurenceschopnost a přispějeme k tvorbě hrubého domácího produktu,“ doplňuje ministr.

Vláda schválila investiční pobídky za téměř 1,4 miliardy

Novela zákona přináší nově možnost získat investiční pobídku, která nespadá do oblastí regionální podpory, zaměstnanosti a vzdělávání, a to vyžádáním si individuálního povolení od Evropské komise. Tím se rozšíří možnost podpory dalších projektů, které mají významný přínos pro hospodářský a sociální rozvoj Česka.

Slevu na dani nemusí schvalovat celá vláda

Pokud se investor rozhodne využít slevu na dani z příjmů právnických osob, nebude muset čekat na schválení investiční pobídky vládou. Místo toho bude jeho žádost posouzena Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí, což by mělo zkrátit proces. Touto změnou se sníží administrativní zátěž a nejistota pro investory, kteří budou mít podle MPO jasnější a rychlejší podmínky pro své podnikání.

„Novelou zákona chceme reagovat na současný trh a především přilákat do Česka více strategických investic. Zároveň chceme zvýšit konkurenceschopnost Česka jako atraktivní destinace pro investice, které přinášejí vysokou přidanou hodnotu, inovace a kvalifikovanou pracovní sílu. Zkrácení doby vydání rozhodnutí je pro investory důležité, protože jim umožňuje rychleji zahájit a realizovat projekty,“ říká Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO pověřený řízením agentury CzechInvest.

Průvodce investičními pobídkami a dotacemi

Investiční pobídky podporují podnikatele, kteří investicemi rozvíjí region a pomáhají kultivovat jeho prostředí. Poskytují se žadatelům především ve formě slevy na dani z příjmu, v určitých případech v podobě dotace.

Pobídky se dělí na strategické a nestrategické. Nestrategické bude schvalovat MPO spolu s dalšími dotčenými resorty, zejména Ministerstvem financí. Strategické investiční pobídky se od nestrategických liší v tom, že mají kromě slev na dani nárok také na dotaci. O nich bude nicméně vláda rozhodovat i nadále.

V roce 2023 přijala agentura CzechInvest, která pobídky procesuje, sedm záměrů v celkové hodnotě 10,8 miliardy korun a poskytla podnikatelům 232 konzultací.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme