Novela zákona o významné tržní síle začala platit. Zašlete dotazy, vyzval ÚHOS podnikatele

S počátkem letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů.

Novelizace zejména transponuje unijní směrnici 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Základní novinkou je rozšíření konceptu významné tržní síly na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec v zemědělství a potravinářství.

Zákon by měl ochránit hlavně menší a střední zemědělské či potravinářské podniky před nepatřičným tlakem nejsilnějších hráčů trhu.

Novela má pomoci hlavně menším a středním podnikům

Po novelizaci může mít tržní sílu jakýkoliv odběratel v celém řetězci, pokud jeho obrat přesahuje 2 milion eur. Úprava tedy bude nově platit takříkajíc od farmy po vidličku. Největší prospěch by ze změny zákona měly mít malé a střední zemědělské a potravinářské podniky.

Odběratelé s významnou tržní silou nebudou moci uplatňovat vůči svým dodavatelům některé praktiky, které jsou zákonem označeny jako nekalé. Jde o jednání, které se hrubým způsobem odchyluje od správné obchodní praxe nebo je v rozporu s dobrou vírou a fair chováním, například pokud jsou smluvní závazky jednostranně ukládány jedním obchodním partnerem druhému. Silnější smluvní strana nebude moci jednostranně diktovat podmínky slabší smluvní straně a formovat obchodní vztah výhradně ve prospěch svých vlastních hospodářských zájmů. Zákon rovněž konkrétně stanovuje povinnost písemné formy všech sjednávaných smluv, upravuje některé náležitosti smluv a stanovuje třicetidenní splatnost faktur.

Výklady již vysvětlených pasáží lze nalézt na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s novelou pracuje na metodikách a výkladových stanoviscích, jejichž smyslem je pomoci adresátům zákona s interpretací jednotlivých ustanovení a institutů. Publikována již je metodika k výpočtu ročního obratu, dále stanovisko k pojetí významné tržní síly a výklady § 1 – 3b zákona. Další výkladová stanoviska budou publikována v průběhu ledna.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzývá zainteresované subjekty, aby mu zaslaly své k metodickým a výkladovým dokumentům připomínky a také případné náměty, ke kterým ustanovením by uvítaly intepretaci. Svoje náměty a připomínky mohou zájemci zasílat do 15. 2. 2023 na e-mail: jana.zmeskalova@uohs.cz

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa

Doporučujeme