Novela zjednoduší povolovací řízení pro soláry. Pomůže to firmám?

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu energetického a stavebního zákona, která zjednoduší povolovací řízení především pro nové solární elektrárny. 

MPO navrhuje, aby se zvýšila hranice výkonu výrobny elektřiny, od které je nutné získat licenci od Energetického regulačního úřadu. Dosud bylo možné si bez licence nainstalovat solární elektrárnu o maximálním výkonu 10 kW, návrh MPO umožní si bez licence pořídit elektrárnu o výkonu až 50 kW.

Ilustrační fotografie

To domácnostem i firmám zjednoduší instalaci obnovitelných zdrojů energie, což jim může ušetřit značné finanční prostředky na nákladech za energie. Zároveň to urychlí snahy zajistit energetickou nezávislost České republiky.

Sto tisíc střech se solárními panely

„Tento krok nám pomůže splnit jeden z bodů programového prohlášení vlády, tedy pokrýt 100 tisíc střech v České republice fotovoltaickými panely. To výrazně pomůže k posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Zároveň může občanům i firmám výrazně pomoci snížit jejich účty za energie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Stávající energetický zákon podle MPO nedostatečně reaguje na potenciál využívání OZE pro zajištění pokrytí vlastní spotřeby elektřiny. Nyní platí, že pokud se jedná o zdroj nad 10 kW, je třeba mít licenci i pro „samovýrobu“ elektřiny, a tím se tito výrobci stávají podnikateli mnohdy proti své vůli. Navrhovaná úprava tak snižuje pro občany samovýrobce administrativní požadavky.

Součástí předkládané novely energetického zákona je také úprava stavebního zákona, jejímž cílem je usnadnit rozhodování stavebním úřadům a zjednodušit povolovací proces o umístění stavby. 

Válka na Ukrajině posiluje snahu českých podniků o větší energetickou nezávislost

MPO navrhuje u staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, nevyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Pro stavební úpravy pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, která je součástí stavby, pokud se jí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, a která splní požadavky na bezpečnou instalaci, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme