Novinky ve vzoru odstoupení od smlouvy pomohou e-shopům a prodejcům

Vládou bylo schváleno nové nařízení, které upravuje vzorové odstoupení od smlouvy. Každý e-shop musí mít v souladu s občanským zákoníkem formulář pro odstoupení od smlouvy.

Náležitosti takového vzorového formuláře a poučení stanovuje právě nařízení vlády. E-shopy tak ve velkém mají na svých internetových stránkách vzorové poučení podle vzoru, který byl 18. ledna 2023 změněn.

Nakupování na internetu, Ilustrační fotografie
Nové vzorové poučení o odstoupení od kupní smlouvy je přehlednější pro zákazníka i prodejce.

Poučení teď lépe odlišuje služby od zboží

Změny byly provedeny z důvodu velké spotřebitelské novely (často označované jako tlačítková novela). Samotná textace vzorového formuláře se nezměnila, e-shopy se tak nemusí obávat, že by jejich formulář nesplňovat potřebné náležitosti (pokud využívají tohoto vzorového formuláře podle textace nařízení Vlády).

Přečtete si více o tlačítkové novele

Co se však změnilo, je vzorové poučení o právu odstoupit od smlouvy. V nově schváleném nařízení jsou lépe rozděleny případy, kdy e-shop poskytuje zboží a kdy poskytuje služby. Zároveň je ve vzorovém poučení jasněji vysvětleno, že spotřebitel může od smlouvy odstoupit jakýmkoliv způsobem a e-shop mu nemůže diktovat, jakým způsobem odstoupení má učinit. Vzorové poučení také počítá s tím, že se rozlišují různé lhůty pro odstoupení (14 dnů u prodeje na e-shopu, 30 dnů v případě prodejů na známých prodejních akcích, takzvaných „šmejdů“, či při návštěvě domácnosti spotřebitele).

Nová formulace je srozumitelnější

Celkově je nové znění poučení o možnosti odstoupit od smlouvy podle nařízení Vlády přehlednější a srozumitelnější. Velmi často se stává, že obchodní podmínky e-shopů v podstatě kopírují tato vzorová ustanovení. Pokud doposud e-shopy neprovedly úpravu svých obchodních podmínek v souvislosti s tlačítkovou novelou, je vhodné, aby si zkontrolovaly své obchodní podmínky. Při kontrole mohou v části věnující se odstoupení od smlouvy využít novou textaci poučení, kterou Vláda v nařízení vydala.

Růst tržeb e-shopů se zastavil

Nove nařízení Vlády tak zejména zjednodušuje život samotným e-shopům a prodejcům. Nabízí přehledný výpis toho, o čem musí vzorově poučit ve svých obchodních podmínkách, a to v souladu s přijatou tlačítkovou novelou. Každý e-shop a prodejce by si tak měl toto vzorové poučení důkladně přečíst, neboť tlačítková novela pro něj mohla zavést nové povinnosti, či změnit procesy, na kterých aktuálně prodává zboží.

Tuto úpravu lze hodnotit jako přínosnou, neboť původní vzorové poučení bylo opravdu velmi nepřehledné a velice těžce se upravovalo na konkrétní případy. Nové znění je přehlednější a je mnohem intuitivnější s ním pracovat v případě úpravy obchodních podmínek.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod

Doporučujeme