Novinky ze zemědělského sektoru na Ukrajině

V současné době se zemědělské podniky potýkají s nedostatkem pracovníků, protože mnoho zaměstnanců bylo mobilizováno. Mechanizátoři zemědělských podniků jsou potenciální řidiči tanků či obrněných transportérů.

Zemědělci proto rozdělují množství práce mezi dostupné specialisty, najímají vnitřně vysídlené osoby a školí je, zaměstnávají své bývalé zaměstnance, kteří již odešli do důchodu, nebo hledají jiné způsoby řešení problému.

Ilustrační fotografie

„Nyní vstupujeme do jarního setí s nedostatkem pracovních sil, protože mnoho našich zaměstnanců bylo mobilizováno. Zaměstnáváme vnitřně vysídlené osoby, školíme je, ale je to dlouhý proces, zejména u profesionálních mechaniků, jelikož dovážená moderní technika vyžaduje seriózní dovednosti a znalosti. Takových specialistů byl nedostatek i před válkou. Odborníků máme nedostatek a celý objem práce padá na bedra těch, kteří zůstali,“ říká řídící partner společnosti Agro-Classic Volodymyr Prysiazhenko (Rivnenská oblast).

Optická kabeláž od výrobce z Jihlavska slouží vojskům NATO i armádě Ukrajiny

Vývoz živého skotu z Ukrajiny

V lednu 2023 vyvezla Ukrajina živý skot v hodnotě 3,2 mil. USD. To je 4,7krát více než ve stejném období loňského roku. Největší podíl letošního lednového exportu směřoval do Libanonu (44,5 %), Egypta (31,7 %) a Jordánska (23,8 %). Dovoz byl nulový.

Analytik Svazu producentů mléka Georgij Kuchaleišvili k tomuto trendu poznamenal, že na zahraničních trzích je nedostatek jatečného skotu, např. v USA se stavy krav snížily v důsledku přírodních katastrof, významný vliv mělo i zvýšení světových cen krmiv.

Míra vývozu silniční dopravou směrem do Evropy nadále roste

Od 1. do 6. března 2023 činil celkový vývoz zemědělských produktů silniční dopravou 158 000 tun, zatímco v únoru to bylo 147 000 tun a v lednu 77 000 tun. Nejvíce se takto vyvážejí obiloviny, olejniny a olej.

Největší podíl vývozu po silnici se uskutečňuje přes kontrolní body Porubne – Siret, Jagodin – Dorogusk, Čop – Zahon, Rava-Ruska – Chrebenne, Krakivec – Korchova. Vzhledem k nárůstu poptávky se zvýšily přepravní sazby silniční dopravy ve směru do Evropy, v průměru o 5–10 EUR/t.

Ilustrační fotografie

Státní kompenzace na podporu produkce zeleniny

V roce 2023 mají podnikatelské subjekty zabývající se pěstováním zeleniny možnost získat kompenzaci za nakoupené a zaseté certifikované osivo zeleniny v rámci programu podpory a rozvoje zemědělství ve Lvovské oblasti na období 2021–2025.

Ve Lvovské oblasti využívají podnikatelské subjekty pouze 4 % ploch pro pěstování zeleniny. Podpora subjektů v rámci tohoto programu je zaměřena na rozšíření ploch a zvýšení objemu produkce zeleniny v komerčním sektoru.

Sezóna výsevu zeleniny právě začíná, takže zemědělci mají možnost nakoupit certifikované vysoce produktivní osivo a získat finanční podporu. V loňském roce získalo tuto podporu 28 subjektů, z toho 18 pěstitelů zeleniny.

Podle podmínek programu se poskytuje kompenzace za nakoupené a v daném roce zaseté certifikované osivo: bílé zelí, brokolice, růžičková kapusta, květák, řepa, mrkev, cibule, dýně, cukety, lilek, okurky, rajčata, paprika, kukuřice ve výši až 50 % jeho hodnoty, nejvýše však 50 000 UAH jednomu podnikatelskému subjektu.

Kromě osiva zeleniny mohou zemědělci získat kompenzaci za osivo pohanky, prosa, lnu, fazolí, hrachu všeho druhu, vikve, hořčice, ředkve olejné. Žádosti se přijímají do 15. června 2023.

Finanční podpora se neposkytuje podnikatelským subjektům, které:

  • jsou v bankrotu nebo na které byl vyhlášen konkurz;
  • jsou ve fázi ukončení podnikatelské činnosti;
  • předložili vědomě nesprávné informace a dokumenty;
  • mají nedoplatky po splatnosti delší než šest měsíců.

Více informací o podmínkách účasti v programu, seznam a vzory dokumentů.

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme