Novozélandská firma radí, jak na čtyřdenní pracovní týden

S pracovním týdnem, který trvá pouhé čtyři dny, udělala zkušenost novozélandská firma Perpetual Guardian. Rozhodla se, že svým zaměstnancům, kterých je 240, umožní dopřát si volno tři dny v týdnu. Zveřejnila také doporučení pro ostatní podnikatele, kteří chtějí zavést čtyřdenní pracovní týden.

V dubnu loňského roku firma Perpetual Guardian, jež poskytuje investiční poradenství, zahájila dvouměsíční experiment, kdy její zaměstnanci pracovali čtyři dny v týdnu, ale pobírali stejný plat za plný úvazek. Pracovníci hlásili, že jim odpadl pracovní stres a zažívali větší uspokojení z práce. Navíc produktivita společnosti neutrpěla. Proto se vedení na podzim rozhodlo, že čtyřdenní pracovní týden zavede nastálo.

Firma ve svém dokumentu „4day week“ zveřejnila tipy, které mají pomoci ostatním firmám zkrátit pracovní týden. Spolupracovala na něm s odborníky z univerzity v Aucklandu. „Snažíme se rozproudit debatu o tom, jak firmám usnadnit rozhodnutí, které jsme udělali my,“ zdůraznil ředitel společnosti Andrew Barnes. Co novozélandská firma ostatním doporučuje?

1. Mějte jasno o svém cíli

Data společnosti Parpetual Guardian ukazují, že zaměstnanci začali mít větší důvěru ve vedení společnosti, byli více angažováni na chodu firmy. Všichni se od začátku soustředili na zachování produktivity firmy. Šéf firmy musel u investorů zajistit, že produktivita jeho lidí neklesne. Argumentoval tím, že při běžném pětidenním pracovním týdnu nejsou lidé část pracovní doby plně koncentrovaní, na práci se soustředí jen několik hodin denně.

2. Zapojte více zaměstnance

Společnost Perpetual Guardian požádala všechny své zaměstnance, aby se zamysleli na tím, jak měřit jejich produktivitu práce a jak změnit pracovní týden tak, aby stihli všechny své povinnosti nahustit do čtyř dní. Každý tým ve firmě pak navrhl vlastní řešení, jak měřit svou produktivitu. Jedním z navrhovaných změn bylo například zkrácení porad ze 60 minut na 30 minut.

3. Vytvořte flexibilní prostředí

Ne nutně musí mít volno všichni zaměstnanci stejně. Některým vyhovuje prodloužení víkendu od pátku, jiní zase preferují mít volno v pondělí. Část zaměstnanců si zvolila středu. Firma nepředepisuje, jaký den si mají udělat volno. Někteří raději chodí každý den později do práce. Oddělení, která komunikují s klienty, si musí volno rozdělit tak, aby každý pracovní den byl někdo zákazníkům k dispozici. Všichni zaměstnanci také souhlasili s tím, že v případě nutnosti budou pracovat pět dní v týdnu.

4. Nejprve zaveďte přechodné období

Novozélandská firma rovněž doporučuje, aby ostatní podnikatelé změnu nejprve vyzkoušeli pouze na několik týdnů a pak si její výsledky pečlivě zanalyzovali. Může to znamenat i právní problémy, pokud je počet opracovaných hodin vázán na udělení dovolené. Je důležité mít k dispozici také dostatek analytických dat o firmě, aby se přechod na čtyřdenní pracovní týden mohl dobře naplánovat.

5. Vyzkoušejte zkrácené úvazky

Změna v aucklandské poradenské firmě se dotkla také lidí, kteří kvůli dětem pracují za zkrácený úvazek. Ředitel Barnes jim umožnil pobírat plný plat, pokud práci stihnou ve zkrácené době. Tím chce docílit toho, aby se snížila platová nerovnost mezi ženami a muži. Mnoho žen kvůli dětem obětuje pracovní kariéru a čtyřdenní týden by mohl být jedním z řešení.

Firmy, které uvažují o přechodu na model novozélandské firmy, by mohly produktivitu otestovat právě na lidech, kteří mají zkrácený úvazek. V mnoha případech toho udělají stejně jako lidé, kteří si v práci takzvaně odsedí osm a více hodin denně. „Pracující matky by neměly vyjednávat o stráveném času v práci, ale o produktivitě,“ doporučuje ředitel Perpetual Guardian Barnes.

Pokud by se zkrácený pracovní týden stal rozšířenou praxí, znamenalo by to další pozitivní celospolečenské aspekty. Například se o pětinu sníží počet lidí, kteří jezdí do práce autem. Firmy by také mohly volna využít ke vzdělávání svých lidí a připravit se na budoucí automatizaci, snížily by se také dopady stresu na pracující a mělo by to pozitivní vliv na zdravotní systém. „Pokud bychom byli dostatečně odvážní a změnu zavedli, zjistili bychom, že to nemá negativní dopad na ekonomiku,“ je přesvědčen novozélandský manažer.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme