Nový balíček na podporu nizozemské ekonomiky a zaměstnanosti

Nizozemská vláda ještě koncem září t.r. při představení rozpočtu na 2021 předpokládala výdaje v souvislosti s podporou pro podniky zasažené opatřeními proti koronavirové epidemii za 4. čtvrtletí 2020 na úrovni 3,5 mld. EUR. Nyní je již zřejmé, že částka bude mnohem vyšší – aktuálně se uvažuje o 10 mld. EUR. Ministři financí, ekonomických záležitostí i sociálních věcí proto společně představili nový balíček podpory. Opatření se týkají sektorů, které byly nejvíce zasaženy novými omezeními, jako pohostinství, kultura, pořádání akcí a sport.

K hlavním opatřením patří:

Dočasné nouzové překlenovací opatření pro udržitelnou zaměstnanost (NOW). Opatření má za úkol ochranu pracovních míst., velikost podpory se odvíjí od míry nerealizovaných prodejů – čím větší je pokles obratu, tím větší nárok na náhradu mzdových nákladů. Společnost může obdržet až 80 % mzdových nákladů (v případě stoprocentní ztráty obratu). Sektory pohostinství a kultury společně představují přibližně 13 % z celkového využití opatření NOW.

Úhrada fixních nákladů pro malé a střední podniky (TVL). TVL byla rovněž navržena tak, aby výše dotace odrážela ušlý prodej. Pro 4. čtvrtletí 2020 byla maximální výše dotace stanovena na 90 000 EUR (v prvním období červen – září 2020 činila 50 000 EUR). Pro období od října 2020 do černa 2021 se náklady TVL odhadují na 1,8 miliardy EUR, z toho více než 600 milionů EUR na 4. čtvrtletí 2020. Společnost obdrží 50 % fixních nákladů násobeno ztrátou obratu (při 100 % ztrátě obratu je tak podpora ve výši 50 % fixních nákladů).

Dočasné překlenovací opatření pro osoby samostatně výdělečně činné (Tozo). I v tomto případě platí přímá úměra mezi výší podpory a ztrátě příjmů. Nezávislí podnikatelé, jejichž příjem domácnosti v důsledku koronových opatření nedosahuje sociálního minima, mají nárok na dávky až do výše dané sociálním minimem.

Prodloužení termínu pro platbu daně (Payment-extension). Možnost prodloužení platby daně využilo již více než 200 000 podnikatelů (aktuální daňový dluh představuje 11,5 miliardy EUR). Lhůtu lze prodloužit až na 36 měsíců.

Úvěry a záruky – do této kategorie patří systém záruk za úvěry pro malé a střední podniky (BMKB), překlenovací půjčka (COL), systém záruk za podnikatelský úvěr (GO) a překlenovací úvěr pro malé podniky KKC (KKC).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko). Autor: Petr Kvaček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme