Nový design, webové stránky nebo propagační video – firmy z jižní Moravy získaly 4,5 milionu korun na spolupráci s kreativci

Losování v brněnském KUMSTu rozhodlo o tom, že finanční podporu 4,5 milionu korun z programu Kreativní vouchery Brno si na spolupráci s jihomoravskými kreativci mezi sebe rozdělí 45 firem.

Do finále osmého ročníku programu, který pořádá město Brno ve spolupráci s inovační agenturou JIC a jejím kreativním hubem KUMST, se dostalo celkem 84 firem z Brna i dalších míst jižní Moravy. Firmy mohly žádat až o sto tisíc korun.

Kreativní vouchery Brno | JIC

Mezi vylosovanými byla třeba i společnost Arbo Technologies, která vyvíjí digitalizované řešení pro arboristy. „Náš software umí například interpretovat 3D scan stromu. Na základě dat pak mnohem přesněji spočítá, jak stabilní konkrétní strom je a jestli nepředstavuje pro své okolí riziko,“ vysvětluje zakladatel brněnského startupu Ondřej Kolařík.

Kreativní voucher chce firma využít na budování komunity, která se kolem jejich produktů přirozeně tvoří. A pomoci jí s tím má brněnská marketingová agentura Fanl. „Pro Arbo připravíme design toho, jak o komunitu pečovat, rozvíjet ji a jak ji propagovat,“ doplňuje ho Vít Hanák z agentury Fanl.

Další úspěšnou firmou je například CactuX, který působí v oblasti rentgenové počítačové tomografie. Zaměřuje se na hi-tech produkty, které automatizují, zjednodušují a inovují CT analýzu. „Právě teď připravujeme nový projekt na téma průmyslové inspekce a chceme pro něj vytvořit propagační video,“ popisuje za Cactux Petra Melicharová, na co firma voucher využije.

KUMST | JIC

Program Kreativní vouchery Brno podobným způsobem podpořil od roku 2016 přibližně 360 firem v celkové hodnotě 34 milionů korun. „Z dat víme, že kreativní voucher jako nástroj funguje. Firma si spolupráci s kreativcem vyzkouší a v drtivé většině případů se jedná o pozitivní zkušenost,“ vysvětluje Barbora Netopilová, která má v KUMSTu program na starosti. „Pochopí, jakou hodnotu jí může kreativec dodat, a vidí, že jí to přináší konkurenční výhodu nebo efektivnější prodej.“

Jihomoravská metropole nabídla kreativní vouchery jako první v Česku a inspirovala tím další kraje. „Teď zpětně vidíme, jak vizionářský projekt to na české poměry byl,“ říká primátorka Brna Markéta Vaňková. „Ukázali jsme ostatním regionům a vlastně i celé veřejné správě, jaké výsledky může přinést spolupráce firem s kreativci, kteří umí jejich produkty takzvaně prodat.“

Seznam úspěšných firem

Souhlasí s ní i zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová: „Inovační podnikání podporuje jižní Morava nadprůměrně ve srovnání s Evropou. Daří se i kreativnímu průmyslu. Není divu, inovace a kreativita jsou dvě strany téže mince. Vyžadují fantazii a odvahu. Město Brno podporuje novátorské a odvážné činy.“

A doplňuje ji i další brněnský zastupitel Martin Příborský, který má v gesci oblast strategického rozvoje: „Brno chce být místem inspirace, moderní a inovativní metropolí, která přitahuje tvořivé a podnikavé lidi. A kreativní vouchery jsou jedním z nástrojů, jak můžeme rozvoj města tímto směrem urychlit.“

Doporučujeme