Nový digitální nástroj Access2Markets usnadní obchod mezi EU a Arménií

Access2Markets nabízí všestrannou podporu obchodní spolupráci a rozvoji obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi, konkrétně zejména se zeměmi Východního partnerství včetně Arménie.

Cílem je vznik srozumitelné informační platformy k obchodu a obchodnímu prostředí a tím usnadnění regionálního obchodu.

Webová stránka Access2Markets je bezplatná interaktivní online služba, s jejíž pomocí mohou firmy z EU najít informace k podmínkám dovozu na unijní trh, podmínkám vývozu do více než 120 mimounijních zemí a také informace o vnitrounijním obchodu pro importéry do či exportéry z unijních zemí. Portál poskytuje také informace o clech a daních, které musí firma zaplatit v zemi dovozu (ať už se jedná o zemi EU či třetí zemi).

Dále lze na portálu najít informace o řadě dalších oblastí mezinárodního obchodu, jako jsou informace o pravidlech původu (rules of origin), obchodních dohodách, antidumpingových povinnostech, daních a postupech dovozu, dalších formalitách a požadavcích (včetně ukázek formulářů) nebo také hlavních překážkách obchodu. V případě Arménie je hlavní přetrvávající překážkou obchodu pouze nedostatečná ochrana Geografického označení původu (EU Geographical indications) u vín a lihovin (HS2204, HS2208).

Evropským firmám neobeznámeným se zahraničním obchodem nabízí portál Access2Markets také detailní návody krok za krokem pro obchod se zbožím a službami, vysvětlení hlavních obchodních konceptů, užitečné kontakty, příklady úspěšných firem (success stories) a obchodní novinky. Nástroj My Trade Assistant usnadňuje hledání konkrétních informací, stačí vyplnit políčka „země původu“ a „cílová země“ a konkrétní kód výrobku.

Přímý přístup k obsahu portálu Access2Markets je vzhledem ke copyrightu možný pouze z IP adres na území EU. Uživatelé z mimounijních zemí mohou požádat o přístup prostřednictvím formuláře.

EU je s více než 20% podílem druhým největším exportním partnerem Arménie. EU je také se zhruba 20% podílem na celkovém dovozu do země druhým největším zdrojem arménského importu. Cílem platformy Access2Markets je dále firmám (zejména SME a VSE) usnadnit přístup na mimounijní trhy, podpořit obchod a zajistit rychlejší a méně nákladné pochopení příslušných předpisů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jereveanu (Arménie). Autoři: Sabina Nováková (ZVZÚ) a Davit Dilanyan (obchodně-ekonomický úsek).

• Teritorium: Arménie | Asie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme