Nový Evropský pas dovedností usnadní nábor pracovních sil v pohostinství

Do pasu dovedností mohou pracovníci zaznamenávat ve snadno dostupném formátu veškeré dovednosti a schopnosti získané během svého vzdělávání, odborné přípravy a pracovní praxe. Pas je doplňkem tradičního životopisu a umožňuje zaměstnavatelům rychle překonávat jazykové bariéry a nacházet kvalifikované pracovníky, kteří by u nich nastoupili na volná místa.Evropská komise zavedla Evropský pas dovedností v pohostinských službách, který má usnadnit styk mezi uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli v odvětví pohostinství a služeb cestovního ruchu v Evropě. Pas dovedností umožní zaměstnancům a zaměstnavatelům překonávat jazykové bariéry a porovnávat dovednosti pracovníků v pohostinství, což usnadní přijímání zaměstnanců v tomto odvětví. Pas dovedností je k dispozici ve všech úředních jazycích EU na evropském portálu pracovní mobility EURES. Pas bude v budoucnosti rozšířen i na další odvětví.

„Evropský pas dovedností v pohostinství představuje významný praktický nástroj na podporu mobility evropských pracovníků, zejména mladých lidí, v odvětví, které má vysoký potenciál růstu. Tato iniciativa je rovněž dobrým příkladem výsledků sociálního dialogu mezi organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů na evropské úrovni; těšíme se, že se tato spolupráce rozšíří i do dalších odvětví na trhu práce,“ uvedl k tomu komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor.

Pas dovedností vznikl z podnětu komise ve spolupráci s organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů v odvětví pohostinství: HOTREC, zastřešující organizací zastupující hotely, restaurace, kavárny a podobná zařízení v Evropě; a EFFAT, Evropskou federací odborových svazů v potravinářství, zemědělství a cestovním ruchu.

Do pasu dovedností mohou pracovníci zaznamenávat ve snadno dostupném formátu veškeré dovednosti a schopnosti získané během svého vzdělávání, odborné přípravy a pracovní praxe. Pas je doplňkem tradičního životopisu a umožňuje zaměstnavatelům rychle překonávat jazykové bariéry a nacházet kvalifikované pracovníky, kteří by u nich nastoupili na volná místa. Pas tedy usnadňuje lepší propojení mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v odvětví pohostinství.

Evropský pas dovedností v pohostinství je první z řady pasů zaměřený na vysoce mobilní odvětví evropského hospodářství. Komise je odhodlána podporovat mobilitu na evropském trhu práce jako jeden ze způsobů jak zlepšit zaměstnanost, a bude i nadále spolupracovat se svými partnery rozšiřovat nástroj Evropský znalostní pas, aby  podpořila odvětví, která se vyznačují vysokou mobilitou pracovní síly v Evropě.

V dubnu 2014 bylo v EU více než 5 milionů nezaměstnaných mladých lidí do 25 let a celková míra nezaměstnanosti mladých lidí činila 22,5 %. Proto je tak důležité podporovat odvětví, která mladým lidem poskytují trvalé příležitosti, jako je odvětví pohostinských služeb a cestovního ruchu.

Z celoevropské studie zveřejněné koncem roku 2013 vyplynulo, že odvětví pohostinství hraje klíčovou úlohu v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a má zásadní význam pro růst, zaměstnanost a prosperitu ostatních odvětví. Tato zjištění dokládají i statistiky trhu práce, podle nichž zaměstnanost v odvětví pohostinství rostla v letech 2000–2010 o 2,9 % ročně, kdy tu vzniklo 2,5 milionu pracovních míst. Což znamená průměrné tempo růstu 0,7 %.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme