Nový fond pro uhelné regiony vstupuje do přípravy období 2021-2027

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složená z ministrů projednala na Ministerstvu pro místní rozvoj stav přípravy programového období 2021-2027, včetně návrhu nového Fondu pro spravedlivou transformaci. Stranou nezůstal ani aktuální stav čerpání prostředků z fondů EU.

„Česká republika se velmi zodpovědně připravuje na příští programové období, přestože se téměř jistě začne čerpat se zpožděním kvůli zdržení ve vyjednávání evropské legislativy a evropského rozpočtu. Děláme vše pro to, aby čerpání začalo co nejdříve. Naše úsilí na podzim ocenila i Evropská komise,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „V lednu do příprav příštího období vstoupil návrh nového fondu, který má pomoci hlavně uhelným regionům. Již aktivně diskutujeme o tom, jak ho zakomponujeme do českého prostředí. Zvažujeme přípravu zcela nového programu, ale pracujeme s i variantou začlenění iniciativy do již připravovaných programů. Zaměřujeme se také na další kroky, jako je například příprava plánů hospodářské transformace dotčených krajů.“

Návrh „Fondu pro spravedlivou transformaci“ byl zveřejněn v polovině ledna letošního roku. Fond má pomoci regionům, které ovlivní přechod ke klimatické neutralitě vytyčené v Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal for Europe). ČR má v plánu tyto dodatečné prostředky využít primárně v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Podle návrhu, který bude ještě předmětem jednání, by ČR díky tomuto fondu mohla dosáhnout v příštím období na dalších 14,5 mld. Kč.

Více o Fondu pro spravedlivou transformaci

Mimo Fondu pro spravedlivou transformaci byl na programu Rady ESIF také pokrok při přípravě operačních programů a Dohody o partnerství pro období 2021-2027, jejichž předběžný návrh bude předložen vládě do konce března. Stranou nezůstalo ani čerpání v současném období. Pravidlo, které určuje, kolik prostředků musí být každý rok vyčerpáno, aby nepropadly, bylo již v lednu úspěšně splněno čtyřmi z deseti programů.

Rada ESIF je poradním orgánem vlády ČR v oblasti koordinace podpory z ESIF a schází se k diskusi nad aktuálními otázkami pravidelně, přibližně každé dva měsíce. Na programu jednání Rady ESIF jsou pravidelně předkládány návrhy řešení závažných problémů a řízení rizik v programech, stejně jako systémová opatření nutná pro řádné a efektivní čerpání evropských fondů.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Financování z EU

Doporučujeme