Nový genotyp třešní zvýší produkci a ušetří pěstitelům náklady

Česká republika má dlouholetou tradici v pěstování třešní. Čeští výzkumníci nyní nalezli univerzální opylovač, který má výrazně pomoci pěstitelům třešní – ušetří jim čas, peníze a zvýší produkci.

Na unikátním projektu pracovali specialisté z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích v rámci Biotechnologického centra pro genotypování rostlin. Jdou tím zároveň naproti aktuálnímu požadavku snižování chemických vstupů do zemědělství, který prosazuje Evropská unie.

Projekt finančně podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v Programu Národní centra kompetence. „V souladu s Akčním plánem Zelené dohody vydala Evropská komise strategii biodiverzity, která má zvýšit dlouhodobou udržitelnost zemědělské produkce. Jejím základním cílem je radikální snížení chemických vstupů do zemědělství do roku 2030. To bude znamenat zásadní posun v zemědělské a potravinářské produkci Evropské unie, což se neobejde bez výrazných inovací a využívání dostupných biologických metod,“ vysvětlil Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR). Jedná se o dílčí výsledek projektu Biotechnologického centra pro genotypování rostlin.

Vědci zpracovali analýzu hybridních druhů

Cílem výzkumníků bylo nabídnout pěstitelům takový genotyp, který může sloužit jako univerzální opylovač v třešňových výsadbách. To se také podařilo a byl schválen jako funkční vzorek. „Identifikovaný genotyp má vysokou hodnotu pro pěstitele třešní z důvodu možnosti univerzálního použití a tím i úspory nákladů na opylování u všech pěstovaných odrůd,“ uvedl Lubor Zelený, vedoucí Oddělení genetiky a šlechtění Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích.

Dalším z výsledků projektu je vytvoření možnosti komerční analýzy samosprašnosti a cizosprašnosti nově vyšlechtěných genotypů v jediné reakci u šlechtitelů a pěstitelů třešní, což dosud v České republice nikdo nenabízí.

Výzkumníci také zpracovali analýzu nově vytvořených hybridů třešní a genotypů plánovaných pro možnou budoucí registraci. To je důležité pro zjištění jejich opylovacího potenciálu ať již pro další křížení, nebo pro komerční využití v sadech. Dále experti ověřili kompatibilitu různých odrůd křížením a provedením testů samosprašnosti.

Využívání biologických metod je v Evropské unii i v České republice značně legislativně omezené. Jde například o zákaz geneticky modifikovaných organismů (GMO) nebo přepisování genů v DNA (CRISPR). „To značně zužuje možnosti, které mají zemědělci a šlechtitelé k dispozici. Proto je důležité, že Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin rozvíjí povolené metody celogenomového genotypování,“ zdůraznil Petr Konvalinka.

Česká Tamara už získala registraci v EU, ve Spojených státech či Austrálii

Mezi odrůdami třešní z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy se proslavily především „Kordia“ a „Tamara“. „Kordia“ se od své registrace v ČSSR v roce 1981 stala světově uznávanou standardní odrůdou pěstovanou v mnohamilionových partiích stromků a setkala se s velkou oblibou u konzumentů. Odrůda „Tamara“ registrovaná v ČR v roce 2015 začíná získávat významnou pozornost pěstitelů třešní ve světě, byla jí udělená právní ochrana v EU, Švýcarsku, USA, Austrálii a čeká na právní ochranu v Chile a Číně. Její množení je v současnosti v desítkách tisíc stromků ročně s exponenciálním růstem produkce stromků i ovoce.

„Komercializace nových odrůd ovocných druhů je zdlouhavá záležitost, ale díky předchozím úspěšným odrůdám má šlechtitelský program v Holovousích dobrou pozici v České republice i ve světě,“ řekl Lubor Zelený. „V rámci strategických partnerství v EU, USA a Austrálii zahájíme jednání s partnery o možnostech komercializace a souběžně zahájíme i testování genotypu v rozdílných klimatických podmínkách,“ dodal.

Program spojuje centra do jednotného systému

Program Národní centra kompetence je určen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jeho záměrem je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory Technologické agentury ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému, a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme