Nový gruzínský zákon o státních zakázkách již nebude cílit pouze na cenu

Parlament Gruzie v únoru 2023 schválil nový zákon o státních zakázkách, který vytváří předvídatelné a flexibilní prostředí pro zajištění účasti podnikatelských subjektů v zadávacích řízeních.

Zároveň definuje účinné mechanismy pro transparentní nakládání s prostředky v rámci veřejných zakázek. Nová legislativa umožní účast ve veřejných zakázkách v Gruzii českým firmám, které nabízejí kvalitní a technologicky vyspělé výrobky a poskytují záruční a pozáruční servis, ale díky vysoké prvotní ceně doposud nemohly soutěžit s levnými nabídkami konkurentů.

Kladívko před právními knihami, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Novelizace si klade za cíl zlepšit racionální a efektivní vynakládání prostředků státního rozpočtu, zvýšit počet podnikatelských subjektů účastnících se veřejných zakázek, podpořit utváření konkurenčního prostředí a zásadně aktualizovat a modernizovat systém zadávání veřejných zakázek v souladu s předpisy a směrnicemi Evropské unie a dalšími mezinárodními standardy. Sbližování gruzínských norem s těmi evropskými napomůže Gruzii připojit se k vícestranné Dohodě o vládních zakázkách (GPA) pod záštitou Světové obchodní organizace (WTO).

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Celá oblast zadávání veřejných zakázek projde radikální reformou. Vzniknou nové instituce, které budou mít za cíl sladění veškerých procesů s moderními mezinárodními standardy a vytvoření nového a efektivnějšího systému veřejných zakázek. Samotné označení „státní zakázka“ bude nahrazeno pojmem „veřejná zakázka“, což přesněji vystihuje široky rámec dané oblasti.

Zákon zavádí nové postupy a nástroje pro zadávání veřejných zakázek, které podpoří konstruktivní a na výsledek orientované aktivity veřejného i soukromého sektoru, což zlepší proces zapojování firem do veřejných zakázek. Pro nákup s využitím soutěžního dialogu a inovativního partnerství bude povinné použít kritérium nejlepšího poměru ceny a kvality.

Ilustrační fotografie

Podle zákona mohou být nově kritéria pro určení nejlepšího návrhu stanovená zadavatelem založena na nejnižší ceně, nejlepším poměru ceny a kvality nebo ekonomické efektivitě. Kritéria pro výběr nejlepší nabídky by tak měla zajistit identifikaci ekonomicky nejvýhodnějšího řešení, což vždy neznamená nejnižší cenu, která je v současnosti jediným kritériem. Pokud jde o nástroje zadávání veřejných zakázek, zákon zavádí nové nástroje, jako je rámcová smlouva a dynamický systém zadávání, které zpružní celý proces a podpoří kontinuitu činnosti zadavatelů.

Hlavní ustanovení zákona vstoupí v platnost 1. ledna 2025, lhůty pro implementaci navazujících předpisů jsou stanoveny na roky 2027 a 2029. Certifikace odborníků na veřejné zakázky bude povinná od roku 2029.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tbilisi (Gruzie). Autorka: Jana Gašparíková, zástupkyně velvyslance.

• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme