Nový informační systém pro středověké památky v česko-bavorském příhraničí pomohla vytvořit i umělá inteligence

Společný přeshraniční tým tvořený experty z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Technické vysoké školy v Deggendorfu vyvinul turistickou mobilní aplikaci, která zpřístupňuje uživatelům oblasti kulturního dědictví česko-bavorské příhraniční oblasti.

Venkovská sakrální architektura je neodmyslitelnou součástí česko-bavorské krajiny. Duchovní bohatství tohoto regionu má svou nezaměnitelnou originalitu, vycházející ze specifických podmínek fungování zdejšího obyvatelstva a kolonizačního osídlení krajiny. Již od středověku byly vesnické kostely v příhraničí místem pro zbožné rozjímání a duchovní očistu, stejně tak místem setkávání různých komunit, které přesahovaly hranice.

Kostel sv. Václava v Bukovníku | JČU

Venkovský kostel byl vždy ústředním bodem mikrosvěta venkovského obyvatelstva a úkonů církevního života, oslav, poutí, klíčových životních přechodových rituálů (např. křest, svatba, pohřeb), ale také místních pověstí a tradic.

V porovnání s městskými stavbami či šlechtickými sídly byla tato oblast architektonického dědictví často opomíjena, mj. vzhledem k obecně omezené pozornosti sakrální architektuře v období socialismu i vzhledem k vyhnání německého obyvatelstva po druhé světové válce. To vše bylo motivem pro tým vědců ze dvou univerzit, kteří v rekordním čase vytvořili novou mobilní aplikaci přibližující tyto památky široké veřejnosti.

Během krátké doby jednoho a půl roku byly v rámci projektu zpracovány texty a fotografie ke 100 venkovským kostelům na české straně a 25 kostelům na německé straně. Ty jsou nyní přístupné nejen přes novou aplikaci, ale i Wikipedii. Obsahují umělecko-historické popisy, upozorňují na zajímavé architektonické a výzdobné prvky a uvádějí stavby do historického i duchovního kontextu regionu.

Pro vývoj a testování mobilní aplikace její autoři připravili rozsáhlou datovou sadu, která obsahuje cca 4.500 fotografií interiérů či exteriérů dokumentovaných kostelů včetně detailních ukázek specifických komponent těchto staveb, jako jsou např. oltáře, presbytáře, fresky atd.

Kostel sv. Bartoloměje ve Vimperku | JČU

Samotná mobilní aplikace pak funguje na třech úrovních. V té první jsou uživateli zpřístupněny textové, grafické a geolokační informace relevantní k jednotlivým kostelům. Aplikace rovněž umožnuje uživateli automatickou navigaci k danému kostelu prostřednictvím mobilního telefonu, což jistě ocení zejména zájemci z řad turistů.

Druhá možnost využití aplikace spočívá v její schopnosti identifikovat sakrální stavby podle fotografie. Pokud uživatel poskytne aplikaci fotografii kostela (či jeho části) ze zmapovaného regionu, aplikace objekt dokáže rozpoznat, aniž by uživatelovu fotografii znala. To je možné díky tomu, že aplikace umí rozlišit na neznámé fotografii signifikantní komponenty kostelů (např. oltáře, fresky, či varhany), které pak srovnává s fotografiemi v databázi.

K tomu využívá pokročilých metod z oblasti umělé inteligence a počítačového vidění. Tato funkcionalita je zcela obecná a v myšlence snadno přenositelná i na jiné objekty než sakrální stavby. Lze ji tedy po skončení projektu dále rozšiřovat na jiná témata.

Třetí oblast využití aplikace představuje tzv. doporučovací systém, který uživateli nabízí na základě znalosti jeho osobní preference a geografické polohy zajímavé regionální turistické atrakce s ohledem na prioritizaci sakrálních staveb. Mobilní aplikaci tak ocení i uživatelé z řad široké veřejnosti, kteří primárně vyhledávají i jiné druhy atrakcí, než jsou sakrální stavby, tj. např. zajímavé kulturní cíle, přírodní krásy či naučné stezky.

Kostel sv. Mikuláše v Boleticích | JČU

Ke zdokumentovaným kostelům byly vytvořeny propagační materiály v češtině i němčině a rovněž vzniká i drobná knižní publikace. Tyto materiály jsou k dispozici partnerům a podporovatelům projektu – Jihočeské centrále cestovního ruchu a Turismusverband Ostbayern.  

Celý projekt přispívá k popularizaci zmapovaných památek, informování širší veřejnosti o jejich významu a duchovním obsahu a v neposlední řadě motivuje k jejich ochraně a zhodnocení v rámci vývoje kulturní krajiny příhraničního regionu.

Projekt je zároveň krokem k širší implementaci mobilních technologií v oblasti kulturního cestovního ruchu v našem regionu a svým zaměřením na opomíjené památky venkova vyplňuje mezeru v místní turistické infrastruktuře. Zaměření projektu spadá do oblasti podpory turistického ruchu s využitím inovativních informačních nástrojů a technologií.

Redakčně upravená tisková zpráva Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Doporučujeme