Nový kodex pro oblast potravinářství chce zvýšit udržitelnost

Evropská komise 5. července oficiálně představila kodex chování EU pro odpovědné obchodní a marketingové praktiky v potravinářství, což je jedna z iniciativ v rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork), která je součástí Zelené dohody pro Evropu.

Cílem kodexu je zvýšit dostupnost zdravých a udržitelných potravin a snížit environmentální stopu při jejich výrobě. Firmy, které kodex přijmou, se také zavazují k podpoře a zrychlení udržitelné tranzice. Kodex obsahuje dvě kategorie závazků, jednu pro evropské asociace a druhou pro firmy. Z pohledu asociací je cílem podporovat zdravé a udržitelné spotřební návyky, zlepšit dopad zpracování potravin, co se týče udržitelnosti a zvýšit udržitelnost potravinových hodnotových řetězců.

Pro firmy přijetí kodexu znamená závazky v řadě oblastí, od zlepšení životních podmínek zvířat až po snížení cukru v potravinách a snížení emisí skleníkových plynů. Ke kodexu se při jeho spuštění přihlásilo 65 subjektů. 

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme