Nový model EFQM přináší firmám zajímavé možnosti

Model EFQM, celosvětově uznávaný rámec, který podporuje organizace v řízení změn a zlepšování výkonnosti, prošel v průběhu let řadou cyklů zlepšování, aby potvrdil, že nejenže zůstává relevantní, ale že může pomoci nastavit systém řízení pro každou organizaci, která usiluje o dlouhodobou udržitelnou budoucnost.Na výroční konferenci EFQM, která se konala 23. a 24. října 2019 v Helsinkách, byl představen zcela nový Model EFQM.

Oficiálního představení tohoto dlouho očekávaného manažerského rámce se ujal Russell Longmuir, CEO EFQM: „Toto je světově nejúčinnější manažerský rámec pro hodnocení, řízení a měření změn, transformace a organizační kultury. Bude k dispozici ve více než 20 jazycích a bude podporován sadou špičkových technologických nástrojů a unikátním systémem řízení znalostí.“

Nový Model EFQM pomáhá organizacím rozvíjet strategický přístup k transformaci a prostřednictvím speciálních nástrojů a metod hodnotit a rozvíjet jejich každodenní provoz.

Oproti původnímu rozdělení na předpoklady a výsledky je struktura nového Modelu EFQM založena na logice kladení tří otázek:

  • Proč organizace existuje? Jaký účel naplňuje? Proč zrovna tato strategie? (Směřování)
  • Jak má v úmyslu naplňovat svůj účel a strategii? (Realizace)
  • Čeho doposud skutečně dosáhla? „Čeho“ chce dosáhnout zítra? (Výsledky)

Jádrem Modelu EFQM, červenou nití, je tedy propojení mezi účelem a strategií organizace a tím, jak jsou používány k tomu, aby organizaci pomáhaly vytvářet udržitelnou hodnotu pro její nejdůležitější zainteresované strany a dosáhnout vynikajících výsledků.

Model EFQM je již nyní k dispozici v českém jazyce. Úplný Model je možno zakoupit prostřednictvím webshopu České společnosti pro jakost, národního partnera EFQM pro Českou republiku. Díky sponzorství České společnosti pro jakost je pak pro širokou veřejnost zdarma dostupná zkrácená verze Modelu EFQM, jejímž prostřednictvím se lze s hlavními principy a strukturou Modelu EFQM seznámit. Tato je ke stažení na webových stránkách České společnosti pro jakost.

Spolu s novým Modelem EFQM bylo představeno i nové portfolio produktů zahrnující kurzy pro hodnotitele a organizace, upravený systém oceňování, online nástroje podporující sebehodnocení i externí hodnocení a databázi znalostí, která bude obsahovat správné praxe, nástroje, blogy, zkušenosti a umožní vzájemnou diskuzi.

Česká společnost pro jakost bude tyto produkty postupně lokalizovat. Model EFQM bude po celý rok 2020 ústředním tématem akcí Centra excelence při České společnosti pro jakost, na nichž se bude možné s novým Modelem a jeho praktickou aplikací seznámit nad rámec licenčních produktů.

Redakčně upravená tisková zpráva České společnosti pro jakost

 Zkrácená verze Modelu EFQM v českém jazyce (1,17 MB)

• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme