Nový mýtný systém: Co dopravce zajímá?

Česká republika od 1. prosince letošního roku přechází na nový mýtný systém. Dosavadní mikrovlnnou technologii společnosti Kapsch nahradí satelitní systém Konsorcia firem CzechToll a SkyToll. Jak se včas na nové mýto připravit, jak se vyhnout frontám nebo s jakými náklady počítat?Se vším podstatným podnikatelům poradí Hospodářská komora, která s firmou CzechToll uzavřela dohodu, na jejímž základě bude vyřizovat registrace, vydávat palubní jednotky a přijímat kauce. Celkem bude vyměněno na 450 tisíc palubních jednotek.

Nový elektronický mýtný systém v ČR bude pracovat na podobném principu jako satelitní navigace. Zaznamenává tedy polohu vozidel prostřednictvím elektronického zařízení – palubní jednotky – ve vozidle a data o pohybu vozidla po zpoplatněných úsecích silnic a dálnic odesílá mobilním signálem přímo do řídicího centra.

Ke svému provozu proto nepotřebuje mýtné brány, respektive jich potřebuje minimum pro namátkovou kontrolu. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byli dopravci 1. prosince vybaveni novou palubní jednotkou. Původní zařízení není se satelitní technologií kompatibilní. Stejně tak je nutná nová registrace.

Mýtné budou muset stejně jako dosud platit všechna vozidla nad 3,5 tuny při jízdě na síti 1 400 kilometrů tuzemských dálnic a vybraných silnic I. třídy. Od 1. ledna 2020 se pak povinnost plateb za průjezd rozšíří o dalších 860 kilometrů vybraných úseků „jedniček“ a 35 kilometrů nových dálnic.

Registraci budou dopravci moci provést mimo jiné na 15 obchodních místech HK ČR, kde bude firmám k dispozici také systém pro zajištění termínu jejich návštěvy. Dopravci zde získají veškeré potřebné informace, registraci budou moci provést pro režim předplaceného mýta i režim následného placení.

Nejdůležitější termíny

22. září 2019
Začíná klíčová fáze předregistrace vozidel a jejich provozovatelů do nového mýtného systému; distribuce nových palubních jednotek. 22. září bude předregistrace spuštěna na čerpacích stanicích a v zákaznické samoobsluze, 23. září pak v 15 regionálních kancelářích Hospodářské komory.

1. prosinec 2019
Ostrý start nového elektronického mýtného systému – dopravce má od tohoto data povinnost mít na zpoplatněných pozemních komunikacích vozidlo vybavené novou palubní jednotkou.

1. leden 2020
Rozšíření sítě zpoplatněných pozemních komunikací – od tohoto data musí mít dopravce palubní jednotku i na nově zpoplatněných úsecích silnic I. třídy.

Registrace zabere několik minut

Registrace na obchodním místě bude pro provozovatele vozidel snadná. „Po vyplnění potřebných základních údajů předloží provozovatel technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla a v případě předplaceného mýtného nezabere registrace jednoho vozidla více než pět minut, v případě tří vozidel pak více než deset minut času,“ vysvětluje mluvčí společnosti CzechToll Miroslav Beneš a vyzývá dopravce, aby vyřízení nového mýta neodkládali a vyhnuli se tak možným frontám na konci listopadu.

Pro úspěšnou registraci jsou klíčové zejména tyto údaje:

  • evidenční číslo vozidla a stát, ve kterém je registrováno;
  • kategorie vozidla ve smyslu platné legislativy;
  • celková hmotnost vozidla, počet náprav a emisní třída;
  • údaj o skutečnosti, zda je vozidlo vybaveno zařízením anebo úpravou, které by mohly bránit správné funkci palubní jednotky, například zda má vozidlo pokovené čelní sklo;
  • předpokládanou celkovou délku zpoplatněných pozemních komunikací, jimiž provozovatel vozidla plánuje projíždět v průběhu vymezeného časového období (platí v režimu následného placení mýta);
  • název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení provozovatele vozidla;
  • název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení vlastníka vozidla, pokud je jiný než provozovatel vozidla;
  • e-mailová adresa provozovatele vozidla.


Dopravcům bude k dispozici více než 200 obchodních míst, kde budou moci záležitosti kolem mýtného systému řešit, vedle kanceláří HK ČR to budou i vybrané čerpací stanice. Jejich seznam se z velké části překrývá s nynějšími obchodními místy pro mikrovlnný mýtný systém.

Jak to bude s palubními jednotkami firmy Kapsch?

Až do 30. listopadu bude v České republice fungovat stávající mikrovlnný systém společnosti Kapsch. „I po registraci do nového systému a obdržení nové palubní jednotky tak musí být vozidlo do konce listopadu vybaveno původním zařízením. Po 1. prosinci si dopravci aktivují novou palubní jednotku pro satelitní systém. Původní zařízení může zůstat ve vozidle, aniž by se z něho účtovalo mýto,“ říká Luděk Kašpar z Odboru usnadňování obchodu a služeb Hospodářské komory.

Využití stávajících mýtných bran

Často se opakující otázkou je i využití současných mýtných bran, které satelitní systém kvůli rozdílné technologii nevyužije. Mikrovlnný systém mýta firmy Kapsch v současnosti hlídá celkem 265 mýtných bran na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy. Společnost CzechToll plánuje využití 49 mýtných bran pro doplňkovou kontrolu zaplacení dálničních poplatků. Dalších 11 bran následně CzechToll vybuduje na silnicích I. třídy, o které se systém rozšíří v příštím roce.

Co bude s dalšími nevyužitými bránami, zatím není jisté. Ministerstvo dopravy hovoří o možnosti využít konstrukcí k monitoringu dopravy. Stát by tak pomocí bran sbíral data o provozu na dálničních úsecích. Ty by pak používal například k zefektivnění řízení dopravy. Další z možností využití bran by měla být kontrola elektronických dálničních známek, jejichž zavedení stát chystá od roku 2021.

Možnosti platby za ujeté kilometry

Podobně jako dosud budou mít provozovatelé vozů možnost předplatit si jednotky za průjezd po dálnicích a silnicích I. třídy předem (Pre-pay). Rovněž budou moci hradit platby za reálně ujeté kilometry zpětně (Post-pay), např. bankovním převodem – v tomto případě je nicméně nutné doložit bankovní zárukou (a uzavřít Dohodu o podmínkách následného placení s odloženou splatností). Třetí možností je dohoda s vydavatelem tankovací karty, který pro provozovatele vozidla platbu mýtného zařídí a následně ji majiteli auta vyúčtuje.

Na co se dopravci často ptají?

Na přechod na satelitní mýtný systém se usilovně chystají také dopravci. Například sdružení ČESMAD, které sdružuje na 2 200 dopravních firem provozujících téměř 25 000 kamionů, nachystalo po celé České republice šest regionálních setkání dopravců s provozovateli nového mýta. „Dopravci si během našich akcí průběžně doplňují nejrůznější informace, které k mýtu potřebují znát. Nejčastěji je zajímala výše kaucí nebo možnost online registrací do systému,“ dodává mluvčí ČESMAD Martin Felix.

Na koho se mýtné vztahuje?

Mýtné budou muset stejně jako dosud platit všechna vozidla nad 3,5 tuny při jízdě na síti 1 400 kilometrů tuzemských dálnic a vybraných silnic I. třídy. Od 1. ledna 2020 se pak povinnost plateb za průjezd rozšíří o dalších 860 kilometrů vybraných úseků „jedniček“ a 35 kilometrů nových dálnic. Dotazy dopravců monitoruje také budoucí provozovatel nového satelitního mýta. Podle společnosti CzechToll jen za prvních 15 dní provozu navštívilo web mytocz.eu 18 tisíc unikátních návštěvníků. „Zájem firem o konkrétní informace k novému mýtu byl během září značný. Pro zákazníky jsou naše informační kanály k dispozici 24 hodin denně. Proto vyzýváme všechny řidiče, aby se na nás v případě nejasností neváhali obrátit,“ říká mluvčí CzechToll Miroslav Beneš.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Miroslav Beneš

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme